แท็ก พิจิตร

Tag: พิจิตร

โรงอิฐระวิ โดยนายระวิ เกิดธูป – พิจิตร

โรงอิฐระวิ โดยนายระวิ เกิดธูป ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 65/1 ม.1 ถ.พิจิตร-สามง่าม ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง พิจิตร 66000...

สัญญลักษณ์กระจก-อลูมิเนียม โดยนายปฎิวัติ – พิจิตร

สัญญลักษณ์กระจก-อลูมิเนียม โดยนายปฎิวัติ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2/28-29 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000 โทรศัพท์ :...

แก้วประภายิปซั่ม โดยนายณรงค์ ชัยยงค์สิริเสริญ – พิจิตร

แก้วประภายิปซั่ม โดยนายณรงค์ ชัยยงค์สิริเสริญ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 13 หมู่ 7 ถนนวังงิ้ว-ดงเจริญ ตำบลวังงิ้ว กิ่ง อ.ดงเจริญ พิจิตร...

ปิ่นทองแอร์ โดยนายปัญญา ยอดจันทร์ – พิจิตร

ปิ่นทองแอร์ โดยนายปัญญา ยอดจันทร์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6/19 ถนนศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000...

ชฎารัตน์ โมกมัน – พิจิตร

ชฎารัตน์ โมกมัน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 5/6 หมู่ 1 ต.บึงบัว อ.วชิรบารมี พิจิตร 66140 โทรศัพท์ :...

สุชาติคอนกรีต โดยนางปัญญา กลิ่นหอม – พิจิตร

สุชาติคอนกรีต โดยนางปัญญา กลิ่นหอม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 77/10 หมู่ที่ 2 ตำบลโพทะเล อ.โพทะเล พิจิตร 66130...

พิจิตรภัทรกิจ – พิจิตร

พิจิตรภัทรกิจ การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 109 หมู่ 8 ถ.พิจิตร-สากเหล็ก ต.ป่ามะคาบ อ.เมือง พิจิตร 66000 โทรศัพท์...

กรุงเทพการช่าง โดยนายไพศาล โปรยรุ่งทอง – พิจิตร

กรุงเทพการช่าง โดยนายไพศาล โปรยรุ่งทอง ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2/36 ถ.ศรีมาลา ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000 โทรศัพท์...

พิจิตรคอนกรีตอัดแรง – พิจิตร

พิจิตรคอนกรีตอัดแรง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/4 หมู่ 3 ถ.สายวังทอง-เขาทรายตำบลหนองปลาไหล อ.วังทรายพูน พิจิตร 66180 โทรศัพท์ : 056-653195โทรสาร : n/aอีเมลล์...

สมบูรณ์ บุรอบ – พิจิตร

สมบูรณ์ บุรอบ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 31/1 ม.5 ต.เนินสว่าง อ.โพธิ์ประทับช้าง พิจิตร 66190 โทรศัพท์ : 01-4749530โทรสาร...

ทวี ลิ้มพรพิบูลย์ – พิจิตร

ทวี ลิ้มพรพิบูลย์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 29/2 ม.1 ต.กำแพงดิน อ.สามง่าม พิจิตร 66140 โทรศัพท์ : 056-673036โทรสาร...

สุขการช่าง โดยนายทองสุข หลากสุขถม – พิจิตร

สุขการช่าง โดยนายทองสุข หลากสุขถม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 99/3 ซ.6 ม.8 ต.สากเหล็ก กิ่ง อ.สากเหล็ก พิจิตร 66160 โทรศัพท์ :...

อุดรการช่าง โดยนายอุดร สุขสว่าง – พิจิตร

อุดรการช่าง โดยนายอุดร สุขสว่าง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 212 ถ.ชมฐีระเวชใต้ ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน พิจิตร 66110...

โค้วตงเซ้ง – พิจิตร

โค้วตงเซ้ง ผลิตภัณฑ์เคมีปราบศัตรูพืชสัตว์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์เคมีปราบศัตรูพืชสัตว์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 87,89 ถนนทองแดงเหนือ ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน พิจิตร 66110 โทรศัพท์ : 056-662851โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

ประวีณก่อสร้าง – พิจิตร

ประวีณก่อสร้าง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 65/1 หมู่ 8 ต.ท่าบัว อ.โพทะเล พิจิตร 66130 โทรศัพท์ :...

โค้วตงเซ้งเคมีเกษตร – พิจิตร

โค้วตงเซ้งเคมีเกษตร ผลิตภัณฑ์เคมีปราบศัตรูพืชสัตว์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์เคมีปราบศัตรูพืชสัตว์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 87-89 ถนนแดงทองดี ตำบลตะพานหิน อ.ตะพานหิน พิจิตร 66110 โทรศัพท์ : 056-662851โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

แบนอะไหล่ โดยนางศิริพร อินทรนิวาส – พิจิตร

แบนอะไหล่ โดยนางศิริพร อินทรนิวาส การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 199 ถ.รัฐราษฎร์รังสรรค์ ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน พิจิตร 66110 โทรศัพท์ :...

พิจิตร พอทเทอรี่ โดยนางจินตมาตร์ กิตติโรจนา – พิจิตร

พิจิตร พอทเทอรี่ โดยนางจินตมาตร์ กิตติโรจนา ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 69/9 ม.8 ถ.พิจิตร-สากเหล็ก ต.ปากทาง อ.เมือง พิจิตร 66000...

สมชาย บัวอินทร์ – พิจิตร

สมชาย บัวอินทร์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 60/1 ม.7 ต.บ้านบุ่ง อ.เมือง พิจิตร 66000 โทรศัพท์ : 056-672178โทรสาร...

นงลักษณ์ ดวงแก้ว – พิจิตร

นงลักษณ์ ดวงแก้ว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 55/2 หมู่ 8 ถ.พิจิตร-วังจิก ต.เมืองเก่า อ.เมือง พิจิตร...

ชาละวันเทรดดิ้ง – พิจิตร

ชาละวันเทรดดิ้ง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 111/1 หมู่ 2 ต.คลองคะเชนทร์ อ.เมือง พิจิตร 66000 โทรศัพท์ : 612004โทรสาร...

สมยศ จำปีเรือง – พิจิตร

สมยศ จำปีเรือง ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 42 หมู่ 8 ถนนพิจิตร-สากเหล็ก ตำบลปากทาง อ.เมือง พิจิตร 66000...

โรงกลึงมิตรว่องไว โดยนายสุเชาว์ แก้วกาญจนะวงษ์ – พิจิตร

โรงกลึงมิตรว่องไว โดยนายสุเชาว์ แก้วกาญจนะวงษ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/77 ถ.บุษบา ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000 โทรศัพท์ :...

ส่งศรีคอนกรีต โดยนายประจักร์ ส่งศรี – พิจิตร

ส่งศรีคอนกรีต โดยนายประจักร์ ส่งศรี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 81/1 ถนนคลองคะเชนทร์ ตำบลในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000 โทรศัพท์ : โทรสาร :...

เหล็กเพชรคอนกรีต – พิจิตร

เหล็กเพชรคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 116/2 ม.11 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก พิจิตร 66120 โทรศัพท์ : 056-631126โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

เสน่ห์การช่าง โดยนายเสน่ห์ สีทิน – พิจิตร

เสน่ห์การช่าง โดยนายเสน่ห์ สีทิน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 51 หมู่ 6 ตำบลเนินปอ อ.สามง่าม พิจิตร 66140 โทรศัพท์...

ภารออโตเซอร์วิส โดยนายสมภาร ทองประจักษ์ – พิจิตร

ภารออโตเซอร์วิส โดยนายสมภาร ทองประจักษ์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 82/75 ถ.ร่วมจิตบันดาล ต.บางมูลนาก อ.บางมูลนาก พิจิตร 66120...

โรงกลึงพรเจริญวัฒนา โดยนางซ่อนกลิ่น เสนะจำนงค์ – พิจิตร

โรงกลึงพรเจริญวัฒนา โดยนางซ่อนกลิ่น เสนะจำนงค์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 20/72 ถ.คลองคะเชนทร์ ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000 โทรศัพท์ :...

ตราตะวัน โดยนายสมศักดิ์ นรมัตถ์ – พิจิตร

ตราตะวัน โดยนายสมศักดิ์ นรมัตถ์ การผลิตเคมีภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : การผลิตเคมีภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 947/4 ถ.ริมน่าน ต.ตะพานหิน อ.ตะพานหิน พิจิตร 66110 โทรศัพท์ : โทรสาร :...

รังสรรค์ บุญจันทร์ – พิจิตร

รังสรรค์ บุญจันทร์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6/5-6 ถนนสระหลวง ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000 โทรศัพท์ :...

การอินทร์การช่าง โดยนายประหยัด การอินทร์ – พิจิตร

การอินทร์การช่าง โดยนายประหยัด การอินทร์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 97/3 ม.13 ต.บ้านนา อ.วชิรบารมี พิจิตร 66140...

กฤษ ชมมี – พิจิตร

กฤษ ชมมี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 720/1 ถนนบุษบา ต.ในเมือง อ.เมือง พิจิตร 66000...

เอส.เอส.อุตสาหกรรมยิบซั่มไฟเบอร์บอร์ด – พิจิตร

เอส.เอส.อุตสาหกรรมยิบซั่มไฟเบอร์บอร์ด การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 139/4 ม.11 ต.เนินมะกอก อ.บางมูลนาก พิจิตร 66120 โทรศัพท์ : 632932โทรสาร :...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...