แท็ก พิษณุโลก

Tag: พิษณุโลก

บำเพ็ญรัตน์ โดยนางจริญญา หมีนิ่ม – พิษณุโลก

บำเพ็ญรัตน์ โดยนางจริญญา หมีนิ่ม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 5/12 ม.3 ต.พลายชุมพล อ.เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 01-7860936โทรสาร :...

ฮงเฮงการช่าง โดยนายนำชัย เทียมตระกูล – พิษณุโลก

ฮงเฮงการช่าง โดยนายนำชัย เทียมตระกูล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 516/1 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ :...

จ.การช่าง โดยนายเฉลิม เอี่ยมสาย – พิษณุโลก

จ.การช่าง โดยนายเฉลิม เอี่ยมสาย การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 260 หมู่ที่3 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์ ต.สมอแข อ.เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 01-6050669โทรสาร...

พิทักษ์แอร์ โดยนายพิทักษ์ พัฒนพันธ์ – พิษณุโลก

พิทักษ์แอร์ โดยนายพิทักษ์ พัฒนพันธ์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 218/9 ม.12 ต.หัวรอ อ.เมือง พิษณุโลก 65000...

อู่ศราวุธ การช่าง โดยนายศราวุธ บ้านกลาง – พิษณุโลก

อู่ศราวุธ การช่าง โดยนายศราวุธ บ้านกลาง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 15/15 ถนนศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000...

โชคสมบูรณ์ โดยนางสาวพรรณจันทร์ จันทร์ผูก – พิษณุโลก

โชคสมบูรณ์ โดยนางสาวพรรณจันทร์ จันทร์ผูก การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 163/1 หมู่ 6 ต.พรหมพิราม อ.พรหมพิราม พิษณุโลก 65150 โทรศัพท์ : 055-290060โทรสาร...

พิศ ไทยแย้ม – พิษณุโลก

พิศ ไทยแย้ม ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 150/1 ม.12 บ้านหนองเขาควาย ต.บางระกำ อ.บางระกำ พิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ :...

พิษณุโลกแก๊ส สาขาพิษณุโลก – พิษณุโลก

พิษณุโลกแก๊ส สาขาพิษณุโลก การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 63/2 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าโพธิ์ อ.เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์...

วิทยาศรม สาขาพิษณุโลก – พิษณุโลก

วิทยาศรม สาขาพิษณุโลก การผลิตและบรรจุยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตและบรรจุยาขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 236 ถนนสนามบิน ตำบลในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-211330โทรสาร :...

กลุ่มอาชีพสายบัว สาขาจังหวัดพิษณุโลก – พิษณุโลก

กลุ่มอาชีพสายบัว สาขาจังหวัดพิษณุโลก ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 59/26 ม.7 ต.วัดจันทร์ อ.เมือง พิษณุโลก 65000...

สิงหวัฒน์คอนกรีต – พิษณุโลก

สิงหวัฒน์คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 161/1 หมู่ 3 ตำบลพลายชุมพล อ.เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-246612โทรสาร : n/aอีเมลล์...

โรงเตาสุขประเสริฐ โดยนายประพันธุ์ อินบัว – พิษณุโลก

โรงเตาสุขประเสริฐ โดยนายประพันธุ์ อินบัว ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 108 ถนนบรมไตรโลกนารถ 2 ตำบลในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์...

แสงสว่างกันสาด โดยนายณรงค์ศักดิ์ วิชัยกิจ – พิษณุโลก

แสงสว่างกันสาด โดยนายณรงค์ศักดิ์ วิชัยกิจ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 459/5 ม.3 ถ.พิษณุโลก-วังทอง ต.สมอแข อ.เมือง พิษณุโลก...

สิทธิโชค แอร์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส – พิษณุโลก

สิทธิโชค แอร์ เซลล์ แอนด์ เซอร์วิส ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 110/193 ถ.พระองค์ดำ ตงในเมือง อ.เมือง...

ช.สารพัดช่าง โดยนายพิษณุวัชร์ ผาติรงคสินธร – พิษณุโลก

ช.สารพัดช่าง โดยนายพิษณุวัชร์ ผาติรงคสินธร ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 78/140 ถ.ศรีธรรมไตรปิฎก ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก...

พิษณุโลก พอร์ซเลน อินดัสตรี – พิษณุโลก

พิษณุโลก พอร์ซเลน อินดัสตรี ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 29 หมู่ 2 ตำบลวังนกแอน อ.วังทอง พิษณุโลก 65130 โทรศัพท์...

รุ่งวิชัยคอนกรีต – พิษณุโลก

รุ่งวิชัยคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 169 ม.12 ถ.บางระกำ-ลานกระบือ ต.บางระกำ อ.บางระกำ พิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 055371190โทรสาร : n/aอีเมลล์...

แจ๊วการช่าง โดยนางบุญเตือน สอนง่ายดี – พิษณุโลก

แจ๊วการช่าง โดยนางบุญเตือน สอนง่ายดี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 261/29 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000...

บีเอ็นผลิตภัณฑ์คอนกรีต – พิษณุโลก

บีเอ็นผลิตภัณฑ์คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 หมู่ 3 ตำบลสมอแข อ.เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 259140โทรสาร : n/aอีเมลล์...

สินเพชรผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ – พิษณุโลก

สินเพชรผลิตภัณฑ์ซีเมนต์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 354 หมู่ 3 ถ.มิตรภาพ ตำบล สมอแข อ.เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์...

ชัยยุทธ พิษณุโลก – พิษณุโลก

ชัยยุทธ พิษณุโลก การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 409/1 หมู่3 ถุ.พิษณุโลก-วังทองต.สมอแข อ.เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 055-242238โทรสาร...

อาณาจักรโรมัน โดยนายสมชาย ปิ่นประภากร – พิษณุโลก

อาณาจักรโรมัน โดยนายสมชาย ปิ่นประภากร การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 35/16 ม.3 ถ.พิษณุโลก-วัดโบสถ์ ต.หัวรอ อ.เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : โทรสาร...

หมอมวลชน 2000 สาขาพิษณุโลก – พิษณุโลก

หมอมวลชน 2000 สาขาพิษณุโลก ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 194/35 ถนนเอกาทศรถ อ.เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์...

คิว คอร์ปอเรชั่น สาขาพิษณุโลก – พิษณุโลก

คิว คอร์ปอเรชั่น สาขาพิษณุโลก ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 27-28 ถนนพระยาลิไท อ.เมือง พิษณุโลก 65000...

แฮนสัน คอนกรีต (ประเทศไทย) สาขาพิษณุโลก – พิษณุโลก

แฮนสัน คอนกรีต (ประเทศไทย) สาขาพิษณุโลก การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 281/1 หมู่ 1 ตำบลบ้านกร่าง อ.เมือง พิษณุโลก 65000...

พิษณุไทย ออกานิค – พิษณุโลก

พิษณุไทย ออกานิค การผลิตปุ๋ยเคมี ประเภทธุรกิจ : การผลิตปุ๋ยเคมีขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 94/4 หมู่ 3 ต.หัวรอ อ.เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : โทรสาร...

พรประเสริฐ โดยนายพร้อม เพชรแท้ – พิษณุโลก

พรประเสริฐ โดยนายพร้อม เพชรแท้ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 106/4 หมู่ 4 ถ.สิงหวัฒน์ ต.พลายชุมพล อ.เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ :...

บุญลือการไฟฟ้า โดยนายบุญลือ คำวอน – พิษณุโลก

บุญลือการไฟฟ้า โดยนายบุญลือ คำวอน ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 293/2 ถ.พิชัยสงคราม ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000...

โตการช่าง โดยนายกิมฉุน ทองสุข – พิษณุโลก

โตการช่าง โดยนายกิมฉุน ทองสุข ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 7/3 ถ.ราเมศวร ต.ในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000...

ไดเร็คเตอร์เซอร์วิส โดยนายประสิทธิ์ นาคเจือทอง – พิษณุโลก

ไดเร็คเตอร์เซอร์วิส โดยนายประสิทธิ์ นาคเจือทอง ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 37/10-11 ถ.ชาญเวชกิจ อ.เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์...

สุนทรอิฐบล๊อค โดยนายสม เกตุทับทิม – พิษณุโลก

สุนทรอิฐบล๊อค โดยนายสม เกตุทับทิม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 332/2 หมู่ 4 ต.บึงกอก อ.บางระกำ พิษณุโลก 65140 โทรศัพท์ : 01-8873094โทรสาร...

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ สาขาพิษณุโลก – พิษณุโลก

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ สาขาพิษณุโลก การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด(มหาชน)สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1191/6-7 ถนนบรมไตรโลกนารถ ตำบลในเมือง อ.เมือง พิษณุโลก 65000 โทรศัพท์ : 4270088โทรสาร :...

เด่นการช่าง โดยนายชูศิลป์ เสือสงวนศักดิ์ – พิษณุโลก

เด่นการช่าง โดยนายชูศิลป์ เสือสงวนศักดิ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 14/8 ถ.ราเมศวร อ.เมือง พิษณุโลก 65000...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...