แท็ก มุกดาหาร

Tag: มุกดาหาร

มุ่ย ผ่ามถิ – มุกดาหาร

มุ่ย ผ่ามถิ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 379 หมู่ 2 ถ.วิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร...

ริมโขงคอนกรีต – มุกดาหาร

ริมโขงคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 189 หมู่ 3 ถนนชยางกูร ตำบลบางทรายใหญ่ อ.เมือง มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์...

แสงคำวัสดุก่อสร้าง โดยนายวิเตียน สมปอง – มุกดาหาร

แสงคำวัสดุก่อสร้าง โดยนายวิเตียน สมปอง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 45 หมู่ 2 ถนนชยางกูร ต.นิคมคำสร้อย อ.นิคมคำสร้อย มุกดาหาร 49130...

พ.เจริญ โดยนายพอง คำพ้อง – มุกดาหาร

พ.เจริญ โดยนายพอง คำพ้อง ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 97/1 หมู่ 17 ต.มุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร 49000...

ร้านมุกดาจักรกล โดยนางสาวนิตยา รังษีอร่าม – มุกดาหาร

ร้านมุกดาจักรกล โดยนางสาวนิตยา รังษีอร่าม การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 72 ถนนพิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ :...

นรินทร์ธร(เทียนชัยเคเบิล) – มุกดาหาร

นรินทร์ธร(เทียนชัยเคเบิล) ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 120/2 ถนนวิวิธสุรการ ตำบลมุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ :...

เทคนิคยนต์ โดยนายสุรศักดิ์ นิ่มพิศุทธ์ – มุกดาหาร

เทคนิคยนต์ โดยนายสุรศักดิ์ นิ่มพิศุทธ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 10 ถนนชยางกูร ก. ตำบลมุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร 49000...

ร้านสุระคอนกรีต โดยนายสุระนาวา ลุนเวลา – มุกดาหาร

ร้านสุระคอนกรีต โดยนายสุระนาวา ลุนเวลา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 10 หมู่ 9 ต.หนองเอี่ยน อ.คำชะอี มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์...

ซี เอ็ม เค เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป – มุกดาหาร

ซี เอ็ม เค เอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 140 ถนนมุกดาหาร-ดอนตาล ต.ศรีบุญเรือง อ.เมือง มุกดาหาร 49000...

ร้านวิจิตรไดนาโม โดยนายวิจิตร วิศรุตมัย – มุกดาหาร

ร้านวิจิตรไดนาโม โดยนายวิจิตร วิศรุตมัย การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 91 ถนนยุทธพัฒน์ ต.มุกดาหาร อ.เมือง...

วิบูลย์เอ็นจิเนียริ่ง – มุกดาหาร

วิบูลย์เอ็นจิเนียริ่ง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 170 ถนนเมืองใหม่ ตำบลมุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ : 042-611720โทรสาร...

ร้านศิวพร โดยนางนิลุบล สวัสดิ์วงษ์ไชย – มุกดาหาร

ร้านศิวพร โดยนางนิลุบล สวัสดิ์วงษ์ไชย ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 89 หมู่ 1 ถนนพิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง...

สกลนครทินกรสาขามุกดาหาร – มุกดาหาร

สกลนครทินกรสาขามุกดาหาร ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ถ.สายมุกดาหาร-กาฬสินธุ์ . อ.เมือง มุกดาหาร 00000 โทรศัพท์ :...

เอ อาร์ บี พรีซิชั่น เวิร์ค สาขามุกดาหาร – มุกดาหาร

เอ อาร์ บี พรีซิชั่น เวิร์ค สาขามุกดาหาร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 70 หมู่ 14 ต.สามขา อ.เมือง...

ร้าน พ.เจริญ 2 โดยนางสมคิด คำฟ้อง – มุกดาหาร

ร้าน พ.เจริญ 2 โดยนางสมคิด คำฟ้อง ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ถนนชยางกูร ข ต.บางทรายใหญ่ อ.เมือง มุกดาหาร 49000...

มุกดาหารคว้านเจียร์ โดยนายศักดา วีรกุลวัฒนา – มุกดาหาร

มุกดาหารคว้านเจียร์ โดยนายศักดา วีรกุลวัฒนา การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 14/4 ถนนชยางกูร ก. ต.มุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร 49000...

เอ็น เค มอเตอร์ โดยนายอภิวัฒน์ วิฑูรเศรษฐ์ – มุกดาหาร

เอ็น เค มอเตอร์ โดยนายอภิวัฒน์ วิฑูรเศรษฐ์ การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1 ถนนสุขานิมิตร ต.มุกดาหาร อ.เมือง...

เกียรติอนันต์ทรัพย์มุกดาหาร – มุกดาหาร

เกียรติอนันต์ทรัพย์มุกดาหาร การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 33/35 ถนนชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ : 631042-3โทรสาร...

ร้านฉัตรชัย โดยนายเฉลิม ตั้งดำรงวัฒน์ – มุกดาหาร

ร้านฉัตรชัย โดยนายเฉลิม ตั้งดำรงวัฒน์ การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 121 หมู่ 9 ถนนพิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง...

เหลียง คืนดี – มุกดาหาร

เหลียง คืนดี ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 32 ถนนแสงอรุณ ต.มุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์...

มุกดาหาร คอนกรีต อุตสาหกรรม – มุกดาหาร

มุกดาหาร คอนกรีต อุตสาหกรรม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 76 หมู่ 4 ถ.มุกดาหาร-ดอนตาล ตำบลนาสีนวน อ.เมือง มุกดาหาร 49000...

ร้านไพรวัลย์การช่าง โดยนายประดิษฐ์ ใจสุข – มุกดาหาร

ร้านไพรวัลย์การช่าง โดยนายประดิษฐ์ ใจสุข การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 40 หมู่ 9 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ต.หว้านใหญ่ อ.หว้านใหญ่ มุกดาหาร 49150...

ร้านสมหวังการไฟฟ้า-แอร์ โดยนายสมหวัง เลตระกูลกิจ – มุกดาหาร

ร้านสมหวังการไฟฟ้า-แอร์ โดยนายสมหวัง เลตระกูลกิจ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 99/4 ถ.วิวิธสุรการ ต.มุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร...

วันเพ็ญ แสบงบาล – มุกดาหาร

วันเพ็ญ แสบงบาล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 184 หมู่ 2 ต.บ้านซ่ง อ.คำชะอี มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์ :...

พิจิตรวัสดุ สาขา2 โดยนายผดุง พรหมเมือง – มุกดาหาร

พิจิตรวัสดุ สาขา2 โดยนายผดุง พรหมเมือง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 64 หมู่ 12 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล มุกดาหาร 49120...

ร้านบุญธรรมเครื่องเย็น โดยนายบุญธรรม วันทา – มุกดาหาร

ร้านบุญธรรมเครื่องเย็น โดยนายบุญธรรม วันทา ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 94 ถนนพิทักษ์พนมเขต ต.มุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร 49000...

เอี่ยมอุดม เทรดดิ้ง – มุกดาหาร

เอี่ยมอุดม เทรดดิ้ง การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 20 ถนนสองนางสถิตย์ ตำบลมุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ : 611279โทรสาร :...

อุดมการช่าง โดยนายศิริวัฒน์ อุดมทรัพย์ถาวร – มุกดาหาร

อุดมการช่าง โดยนายศิริวัฒน์ อุดมทรัพย์ถาวร ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 58/1 ถนนพิทักษ์พนมเขต ตำบลมุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร...

ร้านเบญจวรรณวัสดุ โดยนายกิตติศักดิ์ อาจหาญ – มุกดาหาร

ร้านเบญจวรรณวัสดุ โดยนายกิตติศักดิ์ อาจหาญ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 47 หมู่ 5 ต.บ้านเหล่า อ.คำชะอี มุกดาหาร 49110 โทรศัพท์...

พิค แอนด์ เปย์ สาขามุกดาหาร – มุกดาหาร

พิค แอนด์ เปย์ สาขามุกดาหาร การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 69/10 ถนนชยางกูร ข ตำบลมุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร...

ร้านเสริมศักดิ์วัสดุก่อสร้าง โดยนายเสริมศักดิ์ – มุกดาหาร

ร้านเสริมศักดิ์วัสดุก่อสร้าง โดยนายเสริมศักดิ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 39 หมู่ 8 ต.ดอนตาล อ.ดอนตาล มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ :...

เอส.พี.(เอี่ยมอุดม) โพลีพลาส – มุกดาหาร

เอส.พี.(เอี่ยมอุดม) โพลีพลาส การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 152 หมู่ 2 ถนนชยางกูร ตำบลคำอาฮวน อ.เมือง มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ :...

กิตติพร วงศ์วัชรีประทีป – มุกดาหาร

กิตติพร วงศ์วัชรีประทีป การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 29/4 ถนนเมืองใหม่ ต.มุกดาหาร อ.เมือง มุกดาหาร 49000 โทรศัพท์ : 042-630993โทรสาร...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...