แท็ก ราชบุรี

Tag: ราชบุรี

สหการโลหะ โดยนายสมศักดิ์ เพชรรัตน์ – ราชบุรี

สหการโลหะ โดยนายสมศักดิ์ เพชรรัตน์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 230/1 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนกรวย อ.ดำเนินสดวก ราชบุรี...

สหกล โดยนายสหกล ทิตวรรธนะ – ราชบุรี

สหกล โดยนายสหกล ทิตวรรธนะ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2/9 หมู่ที่ 3 ตำบลเบิกไพร อ.บ้านโป่ง ราชบุรี...

ราชบุรี แอร์ไลท์ – ราชบุรี

ราชบุรี แอร์ไลท์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนสามัญสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 286/36-37 ถนนศรีสุริยวงศ์ ตำบลหน้าเมือง ท.เมือง(หน้าเมือง) ราชบุรี 70000 โทรศัพท์...

อ.กิจเจริญ โดยนายฉัตรชัย แซ่อึ้ง – ราชบุรี

อ.กิจเจริญ โดยนายฉัตรชัย แซ่อึ้ง การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 71/7 หมู่ที่ 6 ตำบลเบิกไพร อ.บ้านโป่ง ราชบุรี...

บ้านโป่ง ส.การช่าง – ราชบุรี

บ้านโป่ง ส.การช่าง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 115 หมู่ที่ 5 ตำบลปากแรต อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ :...

ลิตเติ้ลแวร์ สาขาราชบุรี – ราชบุรี

ลิตเติ้ลแวร์ สาขาราชบุรี การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด ประเภทธุรกิจ : การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวดขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 148 ถนนเขางู-เบิกไพร ตำบลเกาะพลับพลา อ.เมือง ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ : 2763940โทรสาร...

ศักดิ์สิทธิ์การช่าง โดยนางชิ้นซุ่ย รุ่งวิทยา – ราชบุรี

ศักดิ์สิทธิ์การช่าง โดยนางชิ้นซุ่ย รุ่งวิทยา การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 83 หมู่ 17 ตำบลท่าผา อ.บ้านโป่ง ราชบุรี...

ร้าน P.S. ดอริก โดยนายประเสริฐ อรชร – ราชบุรี

ร้าน P.S. ดอริก โดยนายประเสริฐ อรชร การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 140 หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านเลือก อ.โพธาราม ราชบุรี...

ดำรงศักดิ์ โดยนายหาญ ชินวรรณบุตร – ราชบุรี

ดำรงศักดิ์ โดยนายหาญ ชินวรรณบุตร ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 234 ถนนโฆสิตสกุล ตำบลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 70110...

จี.ดี.ก่อสร้าง – ราชบุรี

จี.ดี.ก่อสร้าง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 104 หมู่ 2 ตำบลวังเย็น อ.บางแพ ราชบุรี 70160 โทรศัพท์ : 231845โทรสาร : n/aอีเมลล์...

วิชชุ แมคคานิค สาขาบ้านโป่ง – ราชบุรี

วิชชุ แมคคานิค สาขาบ้านโป่ง ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 103 หมู่ 3 ถนนทรงพล ตำบลหนองอ้อ อ.บ้านโป่ง...

พลังพัฒนา สาขาราชบุรี – ราชบุรี

พลังพัฒนา สาขาราชบุรี การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 127 หมู่ 1 ตำบลวังเย็น อ.บางแพ ราชบุรี 70160 โทรศัพท์ :...

กลกิจบ้านโป่ง 39 – ราชบุรี

กลกิจบ้านโป่ง 39 การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 39/2 ถนนบ้านปากแรต ตำบลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ : 032-211820โทรสาร...

อาณัติการช่าง โดยนายสิทธิชัย เอกสิทธิ์ชัยพงศ์ – ราชบุรี

อาณัติการช่าง โดยนายสิทธิชัย เอกสิทธิ์ชัยพงศ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 201 หมู่ที่ 9 ตำบลกรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 70190 โทรศัพท์...

จิรศักดิ์ แซ่หลาย – ราชบุรี

จิรศักดิ์ แซ่หลาย ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 331/20 หมู่ที่ 9 ตำบลดำเนินสะดวก อ.ดำเนินสดวก ราชบุรี 70130...

แสงทองอุตสาหกรรม – ราชบุรี

แสงทองอุตสาหกรรม ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนสามัญสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 118/1 ถนนเพชรเกษมสายเก่า ต. หน้าเมือง ท.เมือง(หน้าเมือง) ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ : 032-323038โทรสาร...

บุญสม เย็นนะสา – ราชบุรี

บุญสม เย็นนะสา การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 112/1 หมู่ที่ 2 ตำบลเตาปูน อ.โพธาราม ราชบุรี 70120 โทรศัพท์ :...

ห้วยกระบอกมอเตอร์ โดยนางมณฑิรา เดชพิทยานันท์ – ราชบุรี

ห้วยกระบอกมอเตอร์ โดยนางมณฑิรา เดชพิทยานันท์ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 374 หมู่ที่ 9 ตำบลกรับใหญ่ อ.บ้านโป่ง ราชบุรี...

เอส.เค.ปูนขาวเขาพระเอก – ราชบุรี

เอส.เค.ปูนขาวเขาพระเอก การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 181 หมู่ที่ 8 ตำบลทุ่งหลวง อ.ปากท่อ ราชบุรี 70140 โทรศัพท์ : 032-376200โทรสาร...

รุ้งเพชร คอนกรีต – ราชบุรี

รุ้งเพชร คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 145 หมู่ 1 ถ.เจดีย์หัก-เขางู ตำบลเกาะพลับพลา อ.เมือง ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ :...

อรุณี ช้อยเครือ – ราชบุรี

อรุณี ช้อยเครือ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 34/12 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองอ้อ อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 70110...

มานิตย์ เส็งพยอม – ราชบุรี

มานิตย์ เส็งพยอม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 49 หมู่ 5 ต.เจดีย์หัก อ.เมือง ราชบุรี 70000 โทรศัพท์...

กระถางทอง – ราชบุรี

กระถางทอง ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคคลสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 62 หมู่ที่ 9 ถนนเพชรเกษม ตำบลดอนตะโก อ.เมือง ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ :...

ร้านลูกนกอลูมิเนียม โดยนางนภา ชวกิจวิบูลย์สิน – ราชบุรี

ร้านลูกนกอลูมิเนียม โดยนางนภา ชวกิจวิบูลย์สิน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 225 ถนนขนานทางรถไฟ ตำบลโพธาราม อ.โพธาราม ราชบุรี...

รุ่งอโณทัยการช่าง โดยนายสมพร รุ่งอโณทัยกุล – ราชบุรี

รุ่งอโณทัยการช่าง โดยนายสมพร รุ่งอโณทัยกุล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 230/47 หมู่ที่ 9 ตำบลดอนกรวย อ.ดำเนินสดวก ราชบุรี...

แอล.เอส.เอ็ม.(1999) – ราชบุรี

แอล.เอส.เอ็ม.(1999) การผลิตซิเมนต์ ปูนขาว ประเภทธุรกิจ : การผลิตซิเมนต์ ปูนขาวขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 187 หมู่ที่ 3 ตำบลเจดีย์หัก อ.เมือง ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ : โทรสาร...

สุทิน แสงทอง – ราชบุรี

สุทิน แสงทอง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 5/7 ถนนบ้านดอนตูม ตำบลบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง ราชบุรี 70110 โทรศัพท์ : 032-221820โทรสาร...

สุรพงษ์ แววทอง – ราชบุรี

สุรพงษ์ แววทอง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 38/1 ถนนประชาเศรษฐกิจ ตำบลหน้าเมือง ท.เมือง(หน้าเมือง) ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ : 032-337289โทรสาร...

ที.เอ็ส.พ็อทเทอรี่สาขาราชบุรี – ราชบุรี

ที.เอ็ส.พ็อทเทอรี่สาขาราชบุรี ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 99 หมู่ 5 ตำบลเจดีย์หัก อ.เมือง ราชบุรี 70000 โทรศัพท์ :...

โอ๋ การช่าง โดยนายพิรัช รองรัตน์ – ราชบุรี

โอ๋ การช่าง โดยนายพิรัช รองรัตน์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 366/2 ถนนเพชรเกษม ตำบลหน้าเมือง อ.เมือง ราชบุรี...

โรงกลึงอุตสาหกิจการช่าง โดยนายมนัส เดือนขึ้น – ราชบุรี

โรงกลึงอุตสาหกิจการช่าง โดยนายมนัส เดือนขึ้น การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 166/7-8 หมู่ที่ 12 ถ.เพชรเกษม ตำบลเจดีย์หัก อ.เมือง ราชบุรี 70000...

ริมธีรกุล โดยนางเอีย ริมธีรกุล – ราชบุรี

ริมธีรกุล โดยนางเอีย ริมธีรกุล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/3 หมู่ 3 ตำบลบ้านเลือก อ.โพธาราม ราชบุรี 70120 โทรศัพท์...

สุนันท์ บุญสืบมา – ราชบุรี

สุนันท์ บุญสืบมา ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 56/1 หมู่ที่ 3 ตำบลเจดีย์หัก อ.เมือง ราชบุรี 70000 โทรศัพท์...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...