แท็ก ลพบุรี

Tag: ลพบุรี

ภุชงค์ปิโตรเลียม – ลพบุรี

ภุชงค์ปิโตรเลียม การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 147 หมู่ 11 ตำบลบางคู้ อ.ท่าวุ้ง ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ : 036-622816โทรสาร...

อินเทล อินทิเกรชั่น สาขาลพบุรี – ลพบุรี

อินเทล อินทิเกรชั่น สาขาลพบุรี การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 52 ถ.สีหราชเดโชชัย ตำบลทะเลชุบศร อ.เมือง ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 036-420799โทรสาร...

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ สาขาลพบุรี – ลพบุรี

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ สาขาลพบุรี การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด(มหาชน)สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 256/1 ตำบลท่าศาลา อ.เมือง ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 4270200โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

บางกอกรับเบอร์แลนด์เอนจิเนียริ่ง สาขาลพบุรี – ลพบุรี

บางกอกรับเบอร์แลนด์เอนจิเนียริ่ง สาขาลพบุรี การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 360 ม.1 ต.บัวชุม อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ : โทรสาร...

วรรณนพ ร่มโพธิ์ตาด – ลพบุรี

วรรณนพ ร่มโพธิ์ตาด ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 8/1 หมู่ 1 ตำบลบางพึ่ง อ.บ้านหม่ี ลพบุรี 15110 โทรศัพท์ :...

อู่บุญมา โดยนางสวง สิทธิชัย – ลพบุรี

อู่บุญมา โดยนางสวง สิทธิชัย การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 482/3 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนองม่วง อ.หนองม่วง ลพบุรี 15170 โทรศัพท์ :...

นิธิศพันธ์ – ลพบุรี

นิธิศพันธ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 30 หมู่ 7 ถนนสุระนารายณ์ ตำบลลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ :...

มานะกิจกลาสแอนด์ซัพพลาย – ลพบุรี

มานะกิจกลาสแอนด์ซัพพลาย ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 64/1 ถนนสรศักดิ์ ตำบลท่าหิน อ.เมือง ลพบุรี 15000 โทรศัพท์...

ลพบุรีหล่อยาง – ลพบุรี

ลพบุรีหล่อยาง การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยางขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 40/1 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อ.เมือง ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 411457โทรสาร...

มานัตย์ สมพันธ์ – ลพบุรี

มานัตย์ สมพันธ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 20 หมู่ 10 ตำบลบ้านข่อย อ.เมือง ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ :...

ร้านลุงเชิง โดยนางสาวอรทัย ฉ่ำผึ้ง – ลพบุรี

ร้านลุงเชิง โดยนางสาวอรทัย ฉ่ำผึ้ง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 83 หมู่ 6 ถนนสิงห์บุรี-ลพบุรี ตำบลบางงา อ.ท่าวุ้ง ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ :...

จำลอง เดชสนธิ – ลพบุรี

จำลอง เดชสนธิ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 62 หมู่ 5 ถ.พรหมมาสตร์ ต.โพธิ์ตรุ อ.เมือง ลพบุรี 15000...

ร็อคคลา ไฟน์ อาร์ท – ลพบุรี

ร็อคคลา ไฟน์ อาร์ท การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 143 หมู่ 12 ตำบลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง ลพบุรี 15150 โทรศัพท์...

ลพบุรี แอร์ เซ็นเตอร์ โดยนายสัญชัย จันทรวงษ์ – ลพบุรี

ลพบุรี แอร์ เซ็นเตอร์ โดยนายสัญชัย จันทรวงษ์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 145 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อ.เมือง...

ส.สหมิตรกลการ – ลพบุรี

ส.สหมิตรกลการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 443-444 ถนนนารายณ์มหาราช ตำบลทะเลชุบศร อ.เมือง ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 036-411964โทรสาร :...

ท.อิฐบล๊อกรุ่งเรือง โดยนายสุทิน ศิริม่วง – ลพบุรี

ท.อิฐบล๊อกรุ่งเรือง โดยนายสุทิน ศิริม่วง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : เลขที่ 160 หมู่ที่ 11 ตำบลโคกตูม อ.เมือง ลพบุรี...

พ้งการช่าง โดยนายกัญจน์ งามเลิศชัย – ลพบุรี

พ้งการช่าง โดยนายกัญจน์ งามเลิศชัย การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 236 หมู่ที่ 1 ตำบลชัยนารายณ์ อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 โทรศัพท์...

วี ฟู้ดส์ – ลพบุรี

วี ฟู้ดส์ การรีดโลหะ ผลิตเหล็ก ประเภทธุรกิจ : การรีดโลหะ ผลิตเหล็กขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 62/1 หมู่ 6 ซอย 27 ตำบลหนองบัว อ.พัฒนานิคม ลพบุรี 15140...

ส.ประเสริฐศิลป์ โดยนายทองมาก สุขประเสริฐ – ลพบุรี

ส.ประเสริฐศิลป์ โดยนายทองมาก สุขประเสริฐ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : เลขที่ 110 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าวุ้ง อ.ท่าวุ้ง ลพบุรี 15150...

นิยมชัยสระบุรี – ลพบุรี

นิยมชัยสระบุรี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : เลขที่ 246 หมู่ที่ 6 ตำบลลำนารายณ์ อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ :...

แฮนสัน คอนกรีต (ประเทศไทย) – ลพบุรี

แฮนสัน คอนกรีต (ประเทศไทย) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 128/2 หมู่ 2 ตำบลนิคมสร้างตนเอง อ.เมือง ลพบุรี 16000 โทรศัพท์...

ลพบุรีแก๊ส – ลพบุรี

ลพบุรีแก๊ส การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 143 หมู่ 4 ตำบลทะเลชุบศร อ.เมือง ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 036-413523โทรสาร...

สมศักดิ์ วัฒนเกริก – ลพบุรี

สมศักดิ์ วัฒนเกริก การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 74 หมู่ 9 ตำบลบางงา อ.ท่าวุ้ง ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ : 036-521484โทรสาร :...

สัมฤทธิ์ โดยนางสัมฤทธิ์ ดิษลักษณะ – ลพบุรี

สัมฤทธิ์ โดยนางสัมฤทธิ์ ดิษลักษณะ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 291 หมู่ 8 ตำบลป่าตาล อ.เมือง ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 036-610991โทรสาร...

งามดีการเกษตร โดยนางอลิสา ใยทร – ลพบุรี

งามดีการเกษตร โดยนางอลิสา ใยทร การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประเภทธุรกิจ : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 59 หมู่8 ตำบลม่วงค่อม อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ : 036-643223โทรสาร :...

ดินเกษตรขงเบ้ง โดยนางปรารถนา วิเวก – ลพบุรี

ดินเกษตรขงเบ้ง โดยนางปรารถนา วิเวก การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประเภทธุรกิจ : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 22/7 หมู่ 6 ตำบลเขาแหลม อ.ชัยบาดาล ลพบุรี 15130 โทรศัพท์ : 036-643109โทรสาร...

ส.รุ่งเรืองศิลป์ โดยนายสุรินทร์ ปานฝึกดี – ลพบุรี

ส.รุ่งเรืองศิลป์ โดยนายสุรินทร์ ปานฝึกดี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 99/9 หมู่ 13 ตำบลโพธิ์เก้าต้น อ.เมือง ลพบุรี 15000 โทรศัพท์...

สมศักดิ์การช่าง โดยนางศิริวรรณ์ กลิ่นษร – ลพบุรี

สมศักดิ์การช่าง โดยนางศิริวรรณ์ กลิ่นษร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/12 หมู่ 7 ถนนพหลโยธิน ตำบลหนอม่วง อ.หนองม่วง ลพบุรี 15170...

ลพบุรีหล่อยาง สาขานิคมสร้างตนเอง – ลพบุรี

ลพบุรีหล่อยาง สาขานิคมสร้างตนเอง การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยางรถยนต์ฯลฯ หล่อดอกยางขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 118/1 หมู่ นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 411457โทรสาร...

ลพบุรีธนแก๊ส – ลพบุรี

ลพบุรีธนแก๊ส การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 353/2 หมู่ที่ 6 ตำบลทะเลชุบศร ท.เมืองลพบุรี ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ : 036-421896โทรสาร...

บรรจง คงต่วน – ลพบุรี

บรรจง คงต่วน ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 74 หมู่ 11 ตำบลบ้านเบิก อ.ท่าวุ้ง ลพบุรี 15150 โทรศัพท์ :...

อินทรพานิช โดยนายคูน อินทรพานิช – ลพบุรี

อินทรพานิช โดยนายคูน อินทรพานิช ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 111/5 ซ.ร่วมสามัคคี ตำบลทะเลชุบศร อ.เมือง ลพบุรี 15000 โทรศัพท์ :...

ร้านพิเชษฐแอร์แอนด์ซาวด์ – ลพบุรี

ร้านพิเชษฐแอร์แอนด์ซาวด์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 142/6 หมู่ 4 ถนนพหลโยธิน ตำบลเขาสามยอด อ.เมือง ลพบุรี 15000...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...