แท็ก ลำพูน

Tag: ลำพูน

ลำพูน พรีซิชั่น พาร์ท – ลำพูน

ลำพูน พรีซิชั่น พาร์ท การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 300/10 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อ.เมือง ลำพูน 51000...

กรีนโกลด์ – ลำพูน

กรีนโกลด์ การผลิตและบรรจุยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตและบรรจุยาขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 84/3 หมู่ 4 ถ.ทางหลวงหมายเลข 11 ต.บ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน 51000 โทรศัพท์ :...

ร้านศิริชัยแอร์ โดยนายนันทะชัย หลวงคำดุก – ลำพูน

ร้านศิริชัยแอร์ โดยนายนันทะชัย หลวงคำดุก ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 38 หมู่ที่ 2 ถ.เชียงใหม่-ลำพูน ต.เหมืองง่า อ.เมือง...

นอร์ทเทิร์นเทคโนโลยี่ – ลำพูน

นอร์ทเทิร์นเทคโนโลยี่ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 99/11 ม.5 ถ.เลี่ยงเมืองลพ-ปซ ตำบลป่าสัก อ.เมือง ลำพูน 51000...

แอล.พี.ซี.อินดัสเทรียล – ลำพูน

แอล.พี.ซี.อินดัสเทรียล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 227 หมู่ 8 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ต.อุโมงค์ อ.เมือง ลำพูน 51000 โทรศัพท์ :...

ศิริศิลป์ โดยนางสังเวียน หงศิริ – ลำพูน

ศิริศิลป์ โดยนางสังเวียน หงศิริ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 40 หมู่ที่ 3 ถนนลี้-ลำพูน ตำบลป่าซาง อ.ป่าซาง ลำพูน 51120...

พีเอที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ – ลำพูน

พีเอที เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ อีควิปเมนท์ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 219/3 หมู่ที่ 8 ตำบลเหมืองง่า อ.เมือง...

โรงกลึง เจ.พี. โดยเจตพล ท้วมเจริญ – ลำพูน

โรงกลึง เจ.พี. โดยเจตพล ท้วมเจริญ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 98 หมู่ที่ 4 ตำบลป่าสัก อ.เมือง ลำพูน 51000...

ร่วมไทยแสตนเลสอาร์กอน – ลำพูน

ร่วมไทยแสตนเลสอาร์กอน ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 80 หมู่ที่ 2 ถ.ลำพูน-ดอยติ ตำบลป่าสัก อ.เมือง ลำพูน 51000 โทรศัพท์ :...

ร้านเอกดำเนินกิจ โดยนายเอกนรินทร์ อินต๊ะหล้า – ลำพูน

ร้านเอกดำเนินกิจ โดยนายเอกนรินทร์ อินต๊ะหล้า การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 190 หมู่ที่ 5 ถนนแม่ทา-ท่าจักรตำบลทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา ลำพูน 51120 โทรศัพท์ : 053-574098โทรสาร...

สังกะสีไทย สาขาลำพูน – ลำพูน

สังกะสีไทย สาขาลำพูน การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 348 หมู่ 7 ถนนเชียงใหม่-ลำปาง ตำบลอุโมงค์ อ.เมือง ลำพูน...

ไทคิชา (ประเทศไทย) สาขาลำพูน – ลำพูน

ไทคิชา (ประเทศไทย) สาขาลำพูน ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 83 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน 51000...

ซองสะหล่า – ลำพูน

ซองสะหล่า การผลิตเทปภาพ เทปเสียง ประเภทธุรกิจ : การผลิตเทปภาพ เทปเสียงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 93 ถนน ลำพูน-ป่าซาง ตำบล ในเมือง อ.เมือง ลำพูน 51000 โทรศัพท์ :...

แอล แอนด์ แอล คอลเลคชั่น – ลำพูน

แอล แอนด์ แอล คอลเลคชั่น การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 40/1 หมู่ที่ 6 ตำบลทากาศ อ.แม่ทา ลำพูน 51170 โทรศัพท์...

เกษม จันทรา – ลำพูน

เกษม จันทรา การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 54/10 หมู่ที่ 14 ตำบลลี้ อ.ลี้ ลำพูน 51110 โทรศัพท์ :...

สราวุฒิการโลหะ โดยนายศิริวุฒิ อุดมสม – ลำพูน

สราวุฒิการโลหะ โดยนายศิริวุฒิ อุดมสม ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 170 หมู่ที่ 4 ถ.สบทา-ท่าลี่ ต.วังผาง กิ่ง อ.เวียงหนองล่อง ลำพูน...

แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ สาขาลำพูน – ลำพูน

แอร์โปรดัคส์อินดัสตรีย์ สาขาลำพูน การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 103 หมู่ 8 ตำบลบ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน 51000 โทรศัพท์ :...

ลำพูน ซี.วาย.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง – ลำพูน

ลำพูน ซี.วาย.เอ. เอ็นจิเนียริ่ง ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 3 หมู่ที่ 5 ตำบลอุโมงค์ อ.เมือง...

พรีซีชั่น แพค – ลำพูน

พรีซีชั่น แพค การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 48 หมู่ที่ 10 ตำบลเหมืองง่า อ.เมือง ลำพูน 51000 โทรศัพท์ : 053-533078โทรสาร :...

ฟองนวล กันทะธง – ลำพูน

ฟองนวล กันทะธง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 103 หมู่ที่ 7 ถนนท่าจักร-แม่ทา ตำบลบ้านแป้น อ.เมือง ลำพูน 51000 โทรศัพท์...

ปราณีอิฐโชว์ โดยนางปราณี สมจิต – ลำพูน

ปราณีอิฐโชว์ โดยนางปราณี สมจิต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 61/8 หมู่ที่ 4 ตำบลเหมืองจี้ อ.เมือง ลำพูน 51000...

จิตร ใจทะวงค์ – ลำพูน

จิตร ใจทะวงค์ การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 200 ถนนรอบเมืองนอก ตำบลในเมือง อ.เมือง ลำพูน 51000...

มารี สุธรรมมา – ลำพูน

มารี สุธรรมมา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 7/14 หมู่ที่ 4 ตำบลเหมืองจี้ อ.เมือง ลำพูน 51000 โทรศัพท์...

พูลผล โดยนางสาวสายทอง กิติวรรณ์ – ลำพูน

พูลผล โดยนางสาวสายทอง กิติวรรณ์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 42 หมู่ที่ 4 ถนนลำพูน-ป่าซาง ตำบลต้นธง อ.เมือง ลำพูน 51000...

ทรงศักดิ์ซีเมนต์บล๊อค โดยนายทรงศักดิ์ นันติแสง – ลำพูน

ทรงศักดิ์ซีเมนต์บล๊อค โดยนายทรงศักดิ์ นันติแสง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 169/1 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองหนาม อ.เมือง ลำพูน 51000 โทรศัพท์...

ทรี พ้อยท์ พรีซิชั่น – ลำพูน

ทรี พ้อยท์ พรีซิชั่น การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 194/3 ถนนลำพูน-ดอยติ ตำบลป่าสัก อ.เมือง ลำพูน 51000 โทรศัพท์ :...

ไฮโปร แมชชินเนอรี่ – ลำพูน

ไฮโปร แมชชินเนอรี่ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 340 หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อ.เมือง ลำพูน 51150 โทรศัพท์...

โรงกลึง ป.การช่าง โดยนายวิชัย ทักษิณกำเนิด – ลำพูน

โรงกลึง ป.การช่าง โดยนายวิชัย ทักษิณกำเนิด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 160 ถนนเจริญราษฎร์ ตำบลในเมือง อ.เมือง ลำพูน 51000...

เมืองอินทร์ โดยนายเมืองอินทร์ สุธรรมมา – ลำพูน

เมืองอินทร์ โดยนายเมืองอินทร์ สุธรรมมา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 7/9 หมู่ที่ 4 ตำบลเหมืองจี้ อ.เมือง ลำพูน 51000 โทรศัพท์...

เชียงใหม่ เอ.อาร์.อี – ลำพูน

เชียงใหม่ เอ.อาร์.อี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 266 หมู่ 1 ตำบลเหมืองง่า อ.เมือง ลำพูน 51000 โทรศัพท์ : 053-510852โทรสาร :...

กระเบื้องหลังคาซีแพค สาขาโรงงานลำพูน – ลำพูน

กระเบื้องหลังคาซีแพค สาขาโรงงานลำพูน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 104 หมู่ 4 ตำบลบ้านกลาง อ.เมือง ลำพูน 51000 โทรศัพท์ :...

พรนิภา โดยนายบุญเลียบ ไพรศรี – ลำพูน

พรนิภา โดยนายบุญเลียบ ไพรศรี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 58 หมู่ที่ 4 ตำบลเหมืองจี้ อ.เมือง ลำพูน 51000 โทรศัพท์...

ปอ รวมช่าง – ลำพูน

ปอ รวมช่าง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 264 หมู่ที่ 10 ตำบลอุโมงค์ อ.เมือง ลำพูน 51000 โทรศัพท์...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...