แท็ก ศรีสะเกษ

Tag: ศรีสะเกษ

ที.เอส.วาย.คอนกรีตผสมเสร็จ – ศรีสะเกษ

ที.เอส.วาย.คอนกรีตผสมเสร็จ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 127 ม.4 ต.หนองแก้ว อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ : 045-610122โทรสาร...

ประวิทย์กระจกอลูมิเนียม โดยนายประวิทย์ ศิริพูล – ศรีสะเกษ

ประวิทย์กระจกอลูมิเนียม โดยนายประวิทย์ ศิริพูล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 15 ม.17 ต.หนองเชียงทูน อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170...

ไทยไพศาล – ศรีสะเกษ

ไทยไพศาล การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 142 ม.4 ต.ขะยูง อ.อุทุมพรพิสัย ศรีสะเกษ 33120 โทรศัพท์ : 045-616219โทรสาร :...

เอส.แอล.คอนกรีต – ศรีสะเกษ

เอส.แอล.คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 399 หมู่ 6 ตำบลโพนข่า อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ : 611909โทรสาร : n/aอีเมลล์...

พงษ์อนันต์ ไทยศรีวงศ์ – ศรีสะเกษ

พงษ์อนันต์ ไทยศรีวงศ์ การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 820/17 ถ.อุบล ต.เมืองใต้ อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ : โทรสาร...

อุทัยโลหะกิจ โดยนายอุทัย โลหะกิจ – ศรีสะเกษ

อุทัยโลหะกิจ โดยนายอุทัย โลหะกิจ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1030/34 ถนนวันลูกเสือ ตำบลเมืองใต้ อ.เมือง ศรีสะเกษ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญการช่างคอนกรีตอัดแรง – ศรีสะเกษ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญการช่างคอนกรีตอัดแรง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 243 ม.5 ถ.ศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ต.หนองครก อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์...

บัวชัยพลาสติก โดยนางสาวแสงอรุณ ภัทรวุฒิพร – ศรีสะเกษ

บัวชัยพลาสติก โดยนางสาวแสงอรุณ ภัทรวุฒิพร การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 377 หมู่ 5 ถนนขุขันธ์ ตำบลหนองครก อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ :...

แสงจันทร์การช่าง โดยนายแสงจันทร์ ขันเงิน – ศรีสะเกษ

แสงจันทร์การช่าง โดยนายแสงจันทร์ ขันเงิน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1443/1 ถ.รอบเมืองใต้ ต.เมืองใต้ อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000...

โรงกลึงเชาว์เจริญ โดยนายสมบูรณ์ เชาว์ศรีกุล – ศรีสะเกษ

โรงกลึงเชาว์เจริญ โดยนายสมบูรณ์ เชาว์ศรีกุล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1484/12 ถ.วิจิตรนคร ต.เมืองใต้ อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ :...

ไพเราะ แซ่อึ้ง – ศรีสะเกษ

ไพเราะ แซ่อึ้ง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 105 หมู่ 1 ต.เมือง อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์ :...

เค.ที.เอส.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต – ศรีสะเกษ

เค.ที.เอส.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 99 ม.4 ต.หนองกญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์ : 045-662366โทรสาร :...

มิ่งคำรุ่งพัฒนาอิฐบล็อก โดยนายบำรุง มิ่งคำ – ศรีสะเกษ

มิ่งคำรุ่งพัฒนาอิฐบล็อก โดยนายบำรุง มิ่งคำ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 164/1 ม.2 ต.จานแสนไชย อ.ห้วยทับทัน ศรีสะเกษ 33210 โทรศัพท์ :...

ยุทธการช่าง โดยนายยุทธ ศรีชาแอน – ศรีสะเกษ

ยุทธการช่าง โดยนายยุทธ ศรีชาแอน ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 337 ม.1 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170 โทรศัพท์ :...

กลึงศรีเคนชัย โดยนางอนงค์ ล้วนดัด – ศรีสะเกษ

กลึงศรีเคนชัย โดยนางอนงค์ ล้วนดัด การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 8/5 ม.1 ถนนอินทร์ทอง ต.เมืองคง อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์...

หมอมวลชน 2000 สาขาศรีสะเกษ – ศรีสะเกษ

หมอมวลชน 2000 สาขาศรีสะเกษ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1490/3-4 ถ.ขุขันธ์ ต.อ.เมืองใต้ อ.เมือง ศรีสะเกษ...

ร้านประสิทธิชัย โดยนายไกรวัลย์ แก้วนิล – ศรีสะเกษ

ร้านประสิทธิชัย โดยนายไกรวัลย์ แก้วนิล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 29 ม.13 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190 โทรศัพท์ :...

โรงกลึงสยามเทคนิค โดยนางสมใจ ศรีธัญรัตน์ – ศรีสะเกษ

โรงกลึงสยามเทคนิค โดยนางสมใจ ศรีธัญรัตน์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1541/26 ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองใต้ อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์...

สมชายรวมช่าง โดยนายสมชาย สายสนอง – ศรีสะเกษ

สมชายรวมช่าง โดยนายสมชาย สายสนอง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 57 ม.9 ถ.ศรีสะเกษ-ขุนหาญ ต.พยุห์ อ.พยุห์ ศรีสะเกษ 33230 โทรศัพท์...

มั่นคงหม้อน้ำ โดยนางฉวีวรรณ คำเพราะ – ศรีสะเกษ

มั่นคงหม้อน้ำ โดยนางฉวีวรรณ คำเพราะ การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1543/37 ถ.ศรีสุมังค์ ต.เมืองใต้ อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000...

ร้านเปลวทอง โดยนายวีรยุทธ จินตนะกุล – ศรีสะเกษ

ร้านเปลวทอง โดยนายวีรยุทธ จินตนะกุล การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 135 ม.5 ถ.ศรีสะเกษ-ขุขันธ์ ต.หนองครก อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์...

รุ่งโรจน์การช่าง โดยนายวิโรจน์ เงินทอง – ศรีสะเกษ

รุ่งโรจน์การช่าง โดยนายวิโรจน์ เงินทอง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 50 ม.9 ต.พยุห์ อ.พยุห์ ศรีสะเกษ 33230 โทรศัพท์ :...

โรงเตาศรีสะเกษ โดยนายบัญเย็น โรมรัตนพันธ์ – ศรีสะเกษ

โรงเตาศรีสะเกษ โดยนายบัญเย็น โรมรัตนพันธ์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 772/1 หมู่ 10 ถนนรอบเมือง ตำบลโพธิ์ อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000...

ธนาคีรี โดยนายสันติ ธนาคีรี – ศรีสะเกษ

ธนาคีรี โดยนายสันติ ธนาคีรี การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 23 ม.12 ถ.ขุนหาญ-ศรีสะเกษ ต.สิ อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์...

สมัย บุตรวงษ์ – ศรีสะเกษ

สมัย บุตรวงษ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 91 หมู่ 2 ต.คอมกาม อ.ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190 โทรศัพท์ :...

บุญมี สายสา – ศรีสะเกษ

บุญมี สายสา ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 45 หมู่ 5 ถนนศรีสะเกษ-อุบล ต.ดูน อ.กันทรารมย์ ศรีสะเกษ 33130 โทรศัพท์...

ร้านศรีกมลการค้า โดยนายวิทยา จันทะศิลา – ศรีสะเกษ

ร้านศรีกมลการค้า โดยนายวิทยา จันทะศิลา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 90 ม.2 ต.คอนกาม อ.ยางชุมน้อย ศรีสะเกษ 33190 โทรศัพท์ :...

ท่าทรายพนมศักดิ์ ราษีสิน – ศรีสะเกษ

ท่าทรายพนมศักดิ์ ราษีสิน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 3-3/1 หมู่ 1 ถนนบริหาร ตำบลเมืองคง อ.ราษีไศล ศรีสะเกษ 33160 โทรศัพท์...

ซินเฮงอะไหล่ โดยนางกัณฑิมา โค้วตระกูล – ศรีสะเกษ

ซินเฮงอะไหล่ โดยนางกัณฑิมา โค้วตระกูล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 14 ม.12 ต.สิ อ.ขุนหาญ ศรีสะเกษ 33150 โทรศัพท์ :...

ศรีสะเกษรวมกิจ – ศรีสะเกษ

ศรีสะเกษรวมกิจ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1540/46-47 ถนนขุขันธ์ ตำบลเมืองใต้ อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ : 045-611427โทรสาร :...

อู่.ช.เจริญยนต์ – ศรีสะเกษ

อู่.ช.เจริญยนต์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 72 หมู่ 7ถ.ศรีสะเกษ-คูซอด ตำบลหญ้าปล้อง อ.เมือง ศรีสะเกษ 33000 โทรศัพท์ :...

เมืองทองคอนกรีต – ศรีสะเกษ

เมืองทองคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 264/28 หมู่ 3 ตำบลหนองหญ้าลาด อ.กันทรลักษ์ ศรีสะเกษ 33110 โทรศัพท์ : 045661119โทรสาร...

ปรางค์กู่อลูมิเนียม โดยนางสาวสายรุ้ง อสิพงษ์ – ศรีสะเกษ

ปรางค์กู่อลูมิเนียม โดยนางสาวสายรุ้ง อสิพงษ์ ผลิตกระจก เครื่องแก้ว หลอดไฟ ประเภทธุรกิจ : ผลิตกระจก เครื่องแก้ว หลอดไฟขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 39/1 ม.1 ต.พิมาย อ.ปรางค์กู่ ศรีสะเกษ 33170...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...