แท็ก สมุทรสงคราม

Tag: สมุทรสงคราม

ชาลี จันทร์ประสิทธิ์ – สมุทรสงคราม

ชาลี จันทร์ประสิทธิ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 539/9-10 ตำบลแม่กลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ : 712925โทรสาร :...

ที.พี.เอส. โปรดักส์ – สมุทรสงคราม

ที.พี.เอส. โปรดักส์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 16 23 ม.1 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ :...

ประดิษฐอุตสาหกรรม โดยนางสาวยุวดี เจริญพัฒน์ – สมุทรสงคราม

ประดิษฐอุตสาหกรรม โดยนางสาวยุวดี เจริญพัฒน์ การผลิตและบรรจุยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตและบรรจุยาขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 56 ม.10 ซ.อาสาพัฒนา ต.บางขันแตก อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ : 712264โทรสาร...

หมอมวลชน 2000 สาขาแม่กลอง – สมุทรสงคราม

หมอมวลชน 2000 สาขาแม่กลอง ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 517/36 ถ.ศรีจำปา ต.แม่กลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม...

ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ – สมุทรสงคราม

ไทยเทค เยนเนอเรเตอร์ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 44/3 ม.6 ต.คลองโคน อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์...

สมชาย แอสมจิตร์ – สมุทรสงคราม

สมชาย แอสมจิตร์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 82/3 หมู่ 3 ตำบลท้ายหาด อ.เมือง สมุทรสงคราม...

เล็กการช่าง โดยนายเล็ก เหมือนทองแท้ – สมุทรสงคราม

เล็กการช่าง โดยนายเล็ก เหมือนทองแท้ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 14/1 ซอยบางประจันทร์ ถนนเอกชัย ตำบลแม่กลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม...

โชคชัยทิพรัตน์ คอนกรีต – สมุทรสงคราม

โชคชัยทิพรัตน์ คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 157 หมู่ 11 ถนนเอกชัย ตำบลลาดใหญ่ อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ :...

ปรีชา ศรีธนาประเสริฐ – สมุทรสงคราม

ปรีชา ศรีธนาประเสริฐ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1040/1 ตำบลแม่กลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ : 711247โทรสาร :...

แม่กลองพลาสติก – สมุทรสงคราม

แม่กลองพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 65/2 หมู่ 10 ตำบลลาดใหญ่ อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ : 01-3140182โทรสาร : n/aอีเมลล์...

สุรีพร สุทธิกรชัย – สมุทรสงคราม

สุรีพร สุทธิกรชัย การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1075/3 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ :...

ชาลี จันทร์ประสิทธิ์ สาขาเปี๊ยกการช่าง 2 – สมุทรสงคราม

ชาลี จันทร์ประสิทธิ์ สาขาเปี๊ยกการช่าง 2 การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 137/3 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000...

กวีรัตน์ ธนวิริยาภรณ์ – สมุทรสงคราม

กวีรัตน์ ธนวิริยาภรณ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 173/15 ซ.แหลมใหญ่ ถ.แหลมใหญ่ ต.แม่กลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ :...

ไทย จินจิง ซิลิก้า แซนด์ – สมุทรสงคราม

ไทย จินจิง ซิลิก้า แซนด์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 28/3 ม.5 ต.แพรกหนามแดง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ : 718098โทรสาร...

ส.ทวีชัยคอนกรีต สาขาสมุทรสงคราม – สมุทรสงคราม

ส.ทวีชัยคอนกรีต สาขาสมุทรสงคราม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 74 หมู่ 9 ถนนพระราม 2 ตำบลบางแก้ว อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์...

สม เรืองหล่ำ – สมุทรสงคราม

สม เรืองหล่ำ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 38 หมู่ 3 ต.ปลายโพงพาง อ.อัมพวา สมุทรสงคราม 75110...

ร้านผลิตศิลป์ โดยนางวลัยพร ลักษณ์สมบูรณ์ – สมุทรสงคราม

ร้านผลิตศิลป์ โดยนางวลัยพร ลักษณ์สมบูรณ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 3 ถนนเอกชัย ต.แม่กลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม...

ณัฐพนธ์ ภานุมาส – สมุทรสงคราม

ณัฐพนธ์ ภานุมาส การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 31/2 หมู่ 6 ตำบลบ้านปรก อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์...

ไพฑูรย์ แอร์ โดยนายไพฑูรย์ เนื้อเกลี้ยง – สมุทรสงคราม

ไพฑูรย์ แอร์ โดยนายไพฑูรย์ เนื้อเกลี้ยง ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 890/32 ถ.ราชญาติรักษา ต.แม่กลอง อ.เมือง...

สุวรรณการช่าง โดยนายชูชาติ เทพโยธี – สมุทรสงคราม

สุวรรณการช่าง โดยนายชูชาติ เทพโยธี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 315/9 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม...

พีไอเอฟ เอ็นจิเนียริ่ง – สมุทรสงคราม

พีไอเอฟ เอ็นจิเนียริ่ง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 137/1 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ :...

เฉลิมชัย พวงจันทร์ – สมุทรสงคราม

เฉลิมชัย พวงจันทร์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 74/6 หมู่ 6 ตำบลบางขันแตก อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ : 034-711586โทรสาร...

วิลาส โพธิ์พยนต์ – สมุทรสงคราม

วิลาส โพธิ์พยนต์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 36/1 ม.6 ต.บางแก้ว อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์...

กิจประสงค์ อัชฌาพงศ์ – สมุทรสงคราม

กิจประสงค์ อัชฌาพงศ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1181/3 ถ.ไชยพร ต.แม่กลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์ :...

พรชัยแอร์ โดยนายอนุวัฒน์ ยิ่งเจริญธนา – สมุทรสงคราม

พรชัยแอร์ โดยนายอนุวัฒน์ ยิ่งเจริญธนา ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 539/28 ถ.เกษมสุขุม ต.แม่กลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม...

ประพล ลักษณ์สมบูรณ์ – สมุทรสงคราม

ประพล ลักษณ์สมบูรณ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 252/21 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.แม่กลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000 โทรศัพท์...

อุดมกิจ โดยนายวันสูรย์ หอสว่างวงศ์ – สมุทรสงคราม

อุดมกิจ โดยนายวันสูรย์ หอสว่างวงศ์ การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 158/11 ซ.บางจะเกร็ง 2 ถ.ราษฎร์ประสิทธิ์ ...

สงัด แสงเผือก – สมุทรสงคราม

สงัด แสงเผือก การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 151/2 ถ.ไชยพร ซ.บางเรือหัก ต.แม่กลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม...

กิตติพงษ์กระจก-อลูมิเนียม โดยนางอาภรณ์ ขัมมะพงษ์ – สมุทรสงคราม

กิตติพงษ์กระจก-อลูมิเนียม โดยนางอาภรณ์ ขัมมะพงษ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 133/20 หมู่ 5 ตำบลลาดใหญ่ อ.เมือง สมุทรสงคราม...

บ้านศิลป์ แม่กลอง โดยนายวิภูษิต หอมแช่ม – สมุทรสงคราม

บ้านศิลป์ แม่กลอง โดยนายวิภูษิต หอมแช่ม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 14/1 ม.10 ถ.พระราม 2 ต.บางขันแตก อ.เมือง สมุทรสงคราม...

โรงอิฐไทยประดิษฐ์ (ทองห่อ) – สมุทรสงคราม

โรงอิฐไทยประดิษฐ์ (ทองห่อ) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 75 ม.13 ถ.สมุทรสงคราม-บางแพ ต.กระดังงา อ.บางคนที สมุทรสงคราม 75120 โทรศัพท์ :...

วุฒิชัยเครื่องเย็น โดยนางวันเพ็ญ วัชรเวชศฤงคาร – สมุทรสงคราม

วุฒิชัยเครื่องเย็น โดยนางวันเพ็ญ วัชรเวชศฤงคาร ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 134/22-23 ซ.บางแก้ว ถ.ทางเข้าเมือง ต.แม่กลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม...

ศรีสุธา โดยนายเสรี คชสาร – สมุทรสงคราม

ศรีสุธา โดยนายเสรี คชสาร ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 125/7 ถ.ประสิทธิ์พัฒนา ต.แม่กลอง อ.เมือง สมุทรสงคราม 75000...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...