แท็ก สุราษฏร์ธานี

Tag: สุราษฏร์ธานี

สุราษฎร์เช่งมุ่ย – สุราษฏร์ธานี

สุราษฎร์เช่งมุ่ย การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 173 หมู่ 4 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน สุราษฏร์ธานี 84130 โทรศัพท์ :...

สุราษฎร์ทักษิณอุตสาหกรรม – สุราษฏร์ธานี

สุราษฎร์ทักษิณอุตสาหกรรม ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 90/1 หมู่ 7 ถ.สุราษฎร์-กาญจน ดิษฐ์ ต.ตะเคียนทอง อ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฏร์ธานี 84160 โทรศัพท์...

บ้านดอนเจียรนัย – สุราษฏร์ธานี

บ้านดอนเจียรนัย การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 295/9-10 ถนนตลาดใหม่ ตำบลตลาด อ.เมือง สุราษฏร์ธานี 84000 โทรศัพท์ : 077-272836โทรสาร :...

โรงเตาชำนาญ โดยนายชำนาญ โตนิติ – สุราษฏร์ธานี

โรงเตาชำนาญ โดยนายชำนาญ โตนิติ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 69/92 หมู่ 2 ถนนศรีวิชัย 21 ตำบลมะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฏร์ธานี...

วันชัยแอร์ โดยนายวันชัย ชุณหวิกสิต – สุราษฏร์ธานี

วันชัยแอร์ โดยนายวันชัย ชุณหวิกสิต ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 323-325 ถนนชนเกษม ตำบลตลาด อ.เมือง สุราษฏร์ธานี 84000...

ณรงค์ชัย การช่าง โดยนายณรงค์ชัย ห้วยนุ้ย – สุราษฏร์ธานี

ณรงค์ชัย การช่าง โดยนายณรงค์ชัย ห้วยนุ้ย การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2/1 หมู่ 1 ถนนกาญจนวิถี ตำบลบางกุ้ง อ.เมือง...

พี เอ็ม ที อุตสาหกรรม – สุราษฏร์ธานี

พี เอ็ม ที อุตสาหกรรม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 42/15 หมู่ 4 ถนนกาญจนวิถี ...

อู่พงษ์ไพบูลย์ โดยนายสมพงษ์ ม่วงทอง – สุราษฏร์ธานี

อู่พงษ์ไพบูลย์ โดยนายสมพงษ์ ม่วงทอง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 47/50 ซอย 12 ถนนดอนนก ตำบลตลาด อ.เมือง สุราษฏร์ธานี...

ศรีวิชัยผลิตภัณฑ์คอนกรีต – สุราษฏร์ธานี

ศรีวิชัยผลิตภัณฑ์คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 38 หมู่ 5 ถนนพุนพิน-หนองขรี ตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน สุราษฏร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-312111โทรสาร :...

เอกรัฐวิศวกรรม สาขาสำนักงานศูนย์บริการและขาย – สุราษฏร์ธานี

เอกรัฐวิศวกรรม สาขาสำนักงานศูนย์บริการและขาย การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด(มหาชน)สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 67/92 ถ.สุราษฏร์-พุนพิน ตำบลมะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฏร์ธานี 84000...

สยามบล็อค – สุราษฏร์ธานี

สยามบล็อค ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 37/5 หมู่ 4 ตำบลบางกุ้ง อ.เมือง สุราษฏร์ธานี 84000 โทรศัพท์ :...

นาสารกระจกอลูมิเนียม – สุราษฏร์ธานี

นาสารกระจกอลูมิเนียม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6/7-8 ถนนคลองหา ตำบลนาสาร อ.บ้านนาสาร สุราษฏร์ธานี 84120 โทรศัพท์ :...

รัตนพงษ์ เจริญยนต์ โดยนางลัดดาวัลย์ พ่วงฤทธิ์ – สุราษฏร์ธานี

รัตนพงษ์ เจริญยนต์ โดยนางลัดดาวัลย์ พ่วงฤทธิ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 241/1 ถนนธราธิบดี ตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน สุราษฏร์ธานี 84130 โทรศัพท์...

อู่เอกวิโรจน์ เซอร์วิส โดยนายสมโภชน์ ทองมาก – สุราษฏร์ธานี

อู่เอกวิโรจน์ เซอร์วิส โดยนายสมโภชน์ ทองมาก ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : ถนนการุณราษฎร์ 5 ตำบลมะขามเตี้ย อ.เมือง...

โรงกลึงธนายนต์ โดยนายวิเชียร รันทนา – สุราษฏร์ธานี

โรงกลึงธนายนต์ โดยนายวิเชียร รันทนา การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 123/1 ถนนจุลจอมเกล้า ตำบลท่าข้าม อ.พุนพิน สุราษฏร์ธานี 84130 โทรศัพท์ :...

บ้านดอนโครเมี่ยม โดยนางอัจฉรา ภูริเทเวศร์ – สุราษฏร์ธานี

บ้านดอนโครเมี่ยม โดยนางอัจฉรา ภูริเทเวศร์ การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 227/13 หมู่ 1 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย...

พงษ์ชรัตน์ – สุราษฏร์ธานี

พงษ์ชรัตน์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 52 หมู่ 6 ตำบลหัวเตย อ.พุนพิน สุราษฏร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-268195โทรสาร...

อินเตอร์เทค เอ็นจิเนียริ่ง โดยนางทัศนีย์ ศุขเทวา – สุราษฏร์ธานี

อินเตอร์เทค เอ็นจิเนียริ่ง โดยนางทัศนีย์ ศุขเทวา การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 141/98 ถนนสุราษฎร์-นครศรีฯ ตำบลบางกุ้ง อ.เมือง สุราษฏร์ธานี 84000 โทรศัพท์...

เชษฐพล อัสดาธร – สุราษฏร์ธานี

เชษฐพล อัสดาธร การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 104 หมู่ 7 ถนนพระพุทธบาท-พอด ตำบลท่าอุแท อ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฏร์ธานี 84160 โทรศัพท์ : 01-2718394โทรสาร...

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ สาขาสุราษฎร์ธานี – สุราษฏร์ธานี

ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ สาขาสุราษฎร์ธานี การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด(มหาชน)สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 4/23-24 ม.1 ถนนเลียงเมือง ตำบลบางกุ้ง อ.เมือง สุราษฏร์ธานี 84000 โทรศัพท์ : 077-225047โทรสาร...

ทีมคอนกรีต – สุราษฏร์ธานี

ทีมคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 53/2 หมู่ 1 ตำบลบางกุ้ง อ.เมือง สุราษฏร์ธานี 84000 โทรศัพท์ : 213161โทรสาร :...

ต. รุ่งเรือง โดยนางอาภรณ์ พ้นภัยพาล – สุราษฏร์ธานี

ต. รุ่งเรือง โดยนางอาภรณ์ พ้นภัยพาล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 186 หมู่ 4 ตำบลมะเร็ต อ.เกาะสมุย...

ร้าน อ.อลูมินั่ม โดยนายสมบูรณ์ บุดดาหล – สุราษฏร์ธานี

ร้าน อ.อลูมินั่ม โดยนายสมบูรณ์ บุดดาหล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 250/15-16 ถนนชนเกษม ตำบลมะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฏร์ธานี...

สุราษฎร์เรดดี้มิกซ์ – สุราษฏร์ธานี

สุราษฎร์เรดดี้มิกซ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 15/3 หมู่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฏร์ธานี 84000 โทรศัพท์ :...

กลุ่มเกษตรกรทำสวนหัวเตย – สุราษฏร์ธานี

กลุ่มเกษตรกรทำสวนหัวเตย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประเภทธุรกิจ : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 77/1 หมู่ 1 ตำบลหัวเตย อ.พุนพิน สุราษฏร์ธานี 84130 โทรศัพท์ : 077-268402โทรสาร : n/aอีเมลล์...

เทคนิคหม้อน้ำ 3 โดยนายวันสว่าง บวรสาโชติ – สุราษฏร์ธานี

เทคนิคหม้อน้ำ 3 โดยนายวันสว่าง บวรสาโชติ การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 32/4 หมู่ 1 ตำบลลิปะน้อย อ.เกาะสมุย...

O.P.จักรรีดยาง โดยนายโอภาส เพชรรัตน์ – สุราษฏร์ธานี

O.P.จักรรีดยาง โดยนายโอภาส เพชรรัตน์ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 79/2 หมู่ 3 ถนนสายเอเชีย ตำบลคลองไทร อ.ท่าฉาง...

ทัทซูโน่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส สาขาสุราษฏร – สุราษฏร์ธานี

ทัทซูโน่ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส สาขาสุราษฏร การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 182/61 ตำบลมะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฏร์ธานี...

สหออนิ่ง โดยนายศิวกร ฐาปนาชัยนุกูล – สุราษฏร์ธานี

สหออนิ่ง โดยนายศิวกร ฐาปนาชัยนุกูล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 85/8 หมู่ 6 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อ.เมือง...

วัฒนา นาคสินธุ์ – สุราษฏร์ธานี

วัฒนา นาคสินธุ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 344 ถนนดอนนก ซอย 13 ตำบลมะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฏร์ธานี...

พลพัฒน์สุราษฎร์ – สุราษฏร์ธานี

พลพัฒน์สุราษฎร์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 72-75 ม.4 ถ.สุราษฎร์-นครศรีฯ ตำบลพลายวาส อ.กาญจนดิษฐ์ สุราษฏร์ธานี 84160 โทรศัพท์ : 255238-41โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ไทยเอ็นเนอร์ยีแก๊ส สาขาสุราษฎร์ธานี – สุราษฏร์ธานี

ไทยเอ็นเนอร์ยีแก๊ส สาขาสุราษฎร์ธานี การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 119 หมู่ 3 ตำบลบางกุ้ง อ.เมือง สุราษฏร์ธานี 00000 โทรศัพท์ :...

บางจากปิโตรเลียม สาขาสำนักงานธุรกิจภาคใต้ – สุราษฏร์ธานี

บางจากปิโตรเลียม สาขาสำนักงานธุรกิจภาคใต้ กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด(มหาชน)สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 140/17 ถนนสายพุนพิน-สุราษฎร์ ฯตำบลมะขามเตี้ย อ.เมือง สุราษฏร์ธานี 84000 โทรศัพท์ : 3354999โทรสาร : n/aอีเมลล์...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...