แท็ก สุรินทร์

Tag: สุรินทร์

สามารถแอร์ แอนด์ เซอร์วิส (2000) โดยนายพิมาศ – สุรินทร์

สามารถแอร์ แอนด์ เซอร์วิส (2000) โดยนายพิมาศ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 181/53 ถ.หลักเมือง ต.ในเมือง...

รวมช่างอลูมิเนียม โดยนายวัฒนา แซ่จึง – สุรินทร์

รวมช่างอลูมิเนียม โดยนายวัฒนา แซ่จึง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 201/28-29 ตำบลในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000...

ซินฮวดเฮงกลการสุรินทร์ – สุรินทร์

ซินฮวดเฮงกลการสุรินทร์ การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 144-148 ถนนเทศบาล1 ตำบลในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์...

ร้านสมบูรณ์เฟอร์นิเจอร์ โดยนายสมบูรณ์ ยอดลี – สุรินทร์

ร้านสมบูรณ์เฟอร์นิเจอร์ โดยนายสมบูรณ์ ยอดลี ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 72 หมู่ 2 ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์...

ไพรขลาเฟอร์นิเจอร์ โดยนายสุขี ลุนนู – สุรินทร์

ไพรขลาเฟอร์นิเจอร์ โดยนายสุขี ลุนนู ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 97 หมู่ 4 ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์...

สุวิทย์ ใจงาม – สุรินทร์

สุวิทย์ ใจงาม การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 867 หมู่ที่ 2 ถ.สุขาภิบาล 2 ตำบลระแงง อ.ศีขรภูมิ...

บุญรอด ปลั่งบัวแก้ว – สุรินทร์

บุญรอด ปลั่งบัวแก้ว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 139 หมู่ 4 ตำบลสังขะ อ.สังขะ สุรินทร์ 32150...

เกียรติไพศาลคอนกรีต – สุรินทร์

เกียรติไพศาลคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 35 หมู่ 10 ตำบลเฉนียง อ.เมือง สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ : 044-512309โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ทองเลื่อนเฟอร์นิเจอร์ โดยนายทองเลื่อน วันลักษณ์ – สุรินทร์

ทองเลื่อนเฟอร์นิเจอร์ โดยนายทองเลื่อน วันลักษณ์ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 73 หมู่ 6 ตำบลหนองเรือ อ.ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์...

ทีพีไอ โพลีน สาขาศูนย์จ่ายปูนย์ซีเมนต์ลำชี – สุรินทร์

ทีพีไอ โพลีน สาขาศูนย์จ่ายปูนย์ซีเมนต์ลำชี ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเม็ดพลาสติก ใยสังเคราะห์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด(มหาชน)สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 157 หมู่ที่ 6 ตำบลคอโค อ.เมือง สุรินทร์ 32000...

หนองเรือเฟอร์นิเจอร์ โดยนายเจริญสุข บุญแต่ง – สุรินทร์

หนองเรือเฟอร์นิเจอร์ โดยนายเจริญสุข บุญแต่ง ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 139 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองเรือ อ.ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์...

ร้านผ้าม่าน กระจก ปรีดา โดยนางสุปรีดา โรจนศานติกุล – สุรินทร์

ร้านผ้าม่าน กระจก ปรีดา โดยนางสุปรีดา โรจนศานติกุล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 517/1 ถนนธนสาร ตำบลในเมือง...

สินไพศาล (2542) – สุรินทร์

สินไพศาล (2542) การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 51 หมู่ 6 ตำบลจารพัต อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110 โทรศัพท์ :...

น่าฮวดเฮงพลาสติก – สุรินทร์

น่าฮวดเฮงพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 183 หมู่ 13 ตำบลเฉนียง อ.เมือง สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ : 01-9763570โทรสาร :...

นวลศิลป์การช่าง โดยนายนวล เกษชฎา – สุรินทร์

นวลศิลป์การช่าง โดยนายนวล เกษชฎา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 493/5 หมู่ 13 ตำบลระแงง อ.ศีขรภูมิ สุรินทร์ 32110 โทรศัพท์ : 044-561232โทรสาร...

พิค แอนด์ เปย์ สาขาสุรินทร์ – สุรินทร์

พิค แอนด์ เปย์ สาขาสุรินทร์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 898/3 ถนนหลักเมือง ต.ในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000...

ร้านรุ่งโรจน์การช่าง โดยนายโรจน์ พิศงาม – สุรินทร์

ร้านรุ่งโรจน์การช่าง โดยนายโรจน์ พิศงาม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 86 หมู่ 16 ถนนปัทมานนท์ ตำบลเมืองแก อ.ท่าตูม...

ทวีกิจก่อสร้างสุรินทร์ – สุรินทร์

ทวีกิจก่อสร้างสุรินทร์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 535 ถ.ธนสาร ตำบลในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ : 511961โทรสาร : n/aอีเมลล์...

หมอมวลชน 2000 สาขาสุรินทร์ – สุรินทร์

หมอมวลชน 2000 สาขาสุรินทร์ ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 125 ถนนหนองคุม ต.ในอ.เมือง อ.เมือง สุรินทร์...

โรงเตาสุรินทร์ โดยนายไชยา ทิพยเทอดธนา – สุรินทร์

โรงเตาสุรินทร์ โดยนายไชยา ทิพยเทอดธนา ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 281 หมู่ 9 ตำบลนอกเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์...

ลิ้มเฮงฮวด โดยนางวลี พิทักษ์สกุลรัตน์ – สุรินทร์

ลิ้มเฮงฮวด โดยนางวลี พิทักษ์สกุลรัตน์ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 190 หมู่ 2 ตำบลท่าสว่าง อ.เมือง สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์...

ไพรขลามินิมาร์ท โดยนางจำปี คำนัน – สุรินทร์

ไพรขลามินิมาร์ท โดยนางจำปี คำนัน ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 185 หมู่ที่ 1 ตำบลไพรขลา อ.ชุมพลบุรี สุรินทร์ 32190 โทรศัพท์...

จันทร์เพ็ญ บริสุทธิ์ – สุรินทร์

จันทร์เพ็ญ บริสุทธิ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 222 หมู่ 13 ตำบลท่าตูม อ.ท่าตูม สุรินทร์ 32120...

โรงกลึงเจตเจริญ โดยนายสัณหเจต ใจบุญ – สุรินทร์

โรงกลึงเจตเจริญ โดยนายสัณหเจต ใจบุญ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 11 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าตูม อ.ท่าตูม สุรินทร์ 32120 โทรศัพท์...

สุรินทร์คอนกรีต – สุรินทร์

สุรินทร์คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 165 หมู่ 5 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลคอโด อ.เมือง สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์...

เอเซียอินดัสเตรียลแก๊ส – สุรินทร์

เอเซียอินดัสเตรียลแก๊ส การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 234 หมู่ 18 ตำบลเฉนียง อ.เมือง สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ :...

โรงกลึงพงษ์พัฒนาการช่าง โดยนางสุนันทา – สุรินทร์

โรงกลึงพงษ์พัฒนาการช่าง โดยนางสุนันทา การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 755 ม.2 ต.กังแอน อ.ปราสาท สุรินทร์ 32140 โทรศัพท์ : 044-551357โทรสาร...

ศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร โดยนายเอียด ดีพูน – สุรินทร์

ศูนย์สมุนไพรตะบัลไพร โดยนายเอียด ดีพูน การผลิตและบรรจุยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตและบรรจุยาขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 81/1 หมู่ 7 ตำบลสลักได อ.เมือง สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ : 044531275โทรสาร...

ร้านชาลีการช่าง โดยนายลี แมนเมือง – สุรินทร์

ร้านชาลีการช่าง โดยนายลี แมนเมือง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 56 ถนนศิริรัฐ ตำบลในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์ :...

โรงกลึงประเสริฐ โดยนายอัศวิน สุขศรี – สุรินทร์

โรงกลึงประเสริฐ โดยนายอัศวิน สุขศรี การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 490/1 ถนนธนสาร ตำบลในเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์...

โรงกลึงสังขะ โดยนายวาส สุขมณีใส – สุรินทร์

โรงกลึงสังขะ โดยนายวาส สุขมณีใส การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 285/1 หมู่ 1 ตำบลสังขะ อ.สังขะ สุรินทร์ 32150 โทรศัพท์...

สุรินทร์กวงเซ้ง โดยนายวิชิต บุญเจริญพันธ์ทวี – สุรินทร์

สุรินทร์กวงเซ้ง โดยนายวิชิต บุญเจริญพันธ์ทวี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 93-95 ถนนจิตรบำรุง ตำบลในเมือง อ.เมือง สุรินทร์...

ร้านเสาเอก 2 โดยนายพิษณุ เจริญสถาพงษ์ – สุรินทร์

ร้านเสาเอก 2 โดยนายพิษณุ เจริญสถาพงษ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 218 หมู่ 10 ถนนสุรินทร์-สังขะ ตำบลนอกเมือง อ.เมือง สุรินทร์ 32000 โทรศัพท์...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...