แท็ก อำนาจเจริญ

Tag: อำนาจเจริญ

สมพรบริการ โดยนางพรรณี อยู่สบาย – อำนาจเจริญ

สมพรบริการ โดยนางพรรณี อยู่สบาย ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 84 หมู่ 5 ตำบลโคกกลาง อ.ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์...

ศรีสุภลาภการผลิตและบริการ – อำนาจเจริญ

ศรีสุภลาภการผลิตและบริการ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 24/5,7-8 หมู่ 1 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบุ่ง อ.เมือง อำนาจเจริญ 37000...

พูนสินโลหะกิจ โดยนายเฉลย ศิริรัตนภูมี – อำนาจเจริญ

พูนสินโลหะกิจ โดยนายเฉลย ศิริรัตนภูมี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 369 หมู่ 12 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบุ่ง อ.เมือง...

สุเมธ ครองหินราช – อำนาจเจริญ

สุเมธ ครองหินราช การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 49 หมู่ที่ 15 ถนนชยางกูร ตำบลเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 37290 โทรศัพท์...

เสาปูนสามแยก โดยนางสาวญดา ป้องกัน – อำนาจเจริญ

เสาปูนสามแยก โดยนางสาวญดา ป้องกัน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 89 หมู่ที่ 7 ตำบลเหล่าพรวน อ.เมือง อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ : 01-8770072โทรสาร...

ทวี ทรายทอง – อำนาจเจริญ

ทวี ทรายทอง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : รัตนวารี หมู่ที่ 7 ตำบลรัตนวารี อ.หัวตะพาน อำนาจเจริญ 37240 โทรศัพท์ : 09-8452530โทรสาร :...

ร้านไทยประเสริฐ โดยนายกง จิตรมาศ – อำนาจเจริญ

ร้านไทยประเสริฐ โดยนายกง จิตรมาศ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 52-54 หมู่ 9 ตำบลน้ำปลีก อ.เมือง อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์...

ทัศนีย์ แก๊ส – อำนาจเจริญ

ทัศนีย์ แก๊ส การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 88 หมู่ 15 ถนนชยางกูร ตำบลเสนางคนิคม อ.เสนางคนิคม อำนาจเจริญ 37290...

พี.ดี.การช่าง โดยนายประดิษฐ จิตรมาศ – อำนาจเจริญ

พี.ดี.การช่าง โดยนายประดิษฐ จิตรมาศ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 231 หมู่ที่ 2 ตำบลน้ำปลีก อ.เมือง อำนาจเจริญ...

กิจเจริญ โดยนายกมนต์ศักดิ์ วงศ์แก้ว – อำนาจเจริญ

กิจเจริญ โดยนายกมนต์ศักดิ์ วงศ์แก้ว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 29/5 หมู่ที่ 19 ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อ.เมือง...

เมืองลือหล่อยาง โดยนายสมาน บูชายันต์ – อำนาจเจริญ

เมืองลือหล่อยาง โดยนายสมาน บูชายันต์ ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภท ประเภทธุรกิจ : ผลิตภัณฑ์เคมีที่มิได้จัดประเภทขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 116 หมู่ 6 ถนนชยางกูร ตำบลอำนาจ อ.ลืออำนาจ อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ :...

เจริญรัตน์ออโต้แอร์ โดยนายเจริญรัตน์ โกศัลวิตร – อำนาจเจริญ

เจริญรัตน์ออโต้แอร์ โดยนายเจริญรัตน์ โกศัลวิตร ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 801 หมู่ 19 ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อ.เมือง...

อำนาจเจริญคอนกรีต – อำนาจเจริญ

อำนาจเจริญคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 88 หมู่ 10 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบุ่ง อ.เมือง อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์ : 045-451107โทรสาร :...

ร้านเจริญทอง โดยนายวิชัย ลำทอง – อำนาจเจริญ

ร้านเจริญทอง โดยนายวิชัย ลำทอง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 321 หมู่ 1 ต.นาหว้า อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์...

พูนทรัพย์เฟอร์นิเจอร์ – อำนาจเจริญ

พูนทรัพย์เฟอร์นิเจอร์ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 199 หมู่ 8 ถนนชยางกูร ตำบลไก่คำ อ.เมือง อำนาจเจริญ 37000 โทรศัพท์...

อำนาจโลหะกิจ โดยนายมาโนช วงศ์ษา – อำนาจเจริญ

อำนาจโลหะกิจ โดยนายมาโนช วงศ์ษา ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 511 หมู่ 6 ถนนเจริญผล ตำบลบุ่ง...

ปณชัย โดยนายสุพี บรรธุปา – อำนาจเจริญ

ปณชัย โดยนายสุพี บรรธุปา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 225 หมู่ที่1 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลนาหว้า อ.ปทุมราชวงศา อำนาจเจริญ 37110 โทรศัพท์...

ร้านบุญเจริญ โดยนายปักเซ้ง อารยะวงศ์ชัย – อำนาจเจริญ

ร้านบุญเจริญ โดยนายปักเซ้ง อารยะวงศ์ชัย การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 33/2-5 หมู่ที่ 19 ถนนชยางกูร ตำบลบุ่ง อ.เมือง อำนาจเจริญ...

สว่างเกียรติแอร์ โดยนายวีระพงษ์ สว่างเกียรติ – อำนาจเจริญ

สว่างเกียรติแอร์ โดยนายวีระพงษ์ สว่างเกียรติ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 778/5 หมู่ 9 ถนนอรุณประเสริฐ ตำบลบุ่ง อ.เมือง...

ช่างเรศพนา โดยนายธเรศ แสงสุกวาว – อำนาจเจริญ

ช่างเรศพนา โดยนายธเรศ แสงสุกวาว ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 23 หมู่ 10 ถนนอุปชิต ต.พระเหลา อ.พนา...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...