แท็ก อุตรดิตถ์

Tag: อุตรดิตถ์

สมถวิลการช่าง โดยนายถวิล ธวินชัย – อุตรดิตถ์

สมถวิลการช่าง โดยนายถวิล ธวินชัย ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 235/7 ต.ท่าอิฐ ถนนบรมอาสน์ ท.เมืองฯ(อุตรดิตถ์) อุตรดิตถ์ 53000...

เจ.เจ.พี.คอนกรีต – อุตรดิตถ์

เจ.เจ.พี.คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 149 หมู่ที่ 8 ตำบลป่าเซ่า อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 4487713โทรสาร...

โรงกลึงสนุ่น โดยนายสนุ่น เรือนขำ – อุตรดิตถ์

โรงกลึงสนุ่น โดยนายสนุ่น เรือนขำ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 66/3-4 ต.ท่าอิฐ ถนนพาดวารี ท.เมืองฯ(อุตรดิตถ์) อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ :...

มาโนช เรืองพิพัฒน์ – อุตรดิตถ์

มาโนช เรืองพิพัฒน์ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 227/1 ถนนสำราญร่ืน ตำบลท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ :...

สหอิฐบล๊อก โดยนางสร้อย สอดจันทร์ – อุตรดิตถ์

สหอิฐบล๊อก โดยนางสร้อย สอดจันทร์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 131 หมู่ที่ 4 ต.ป่าคาย อ.ทองแสนขัน อุตรดิตถ์ 53230 โทรศัพท์...

สตาร์กลาส 1999 – อุตรดิตถ์

สตาร์กลาส 1999 ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 47 ถนนพาดวารี ท.เมืองฯ(อุตรดิตถ์) อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ :...

ยงยุทธแอร์ โดยนางสมจิตต์ แสงพานิช – อุตรดิตถ์

ยงยุทธแอร์ โดยนางสมจิตต์ แสงพานิช ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 119 ต.ท่าอิฐ ถนนเจริญธรรม ท.เมืองฯ(อุตรดิตถ์) อุตรดิตถ์ 53000...

พี.พี.ฟาร์ม อุตสาหกรรม – อุตรดิตถ์

พี.พี.ฟาร์ม อุตสาหกรรม การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด ประเภทธุรกิจ : การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวดขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 23/2 หมู่ที่ 6 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ :...

ป.อลูมินั่ม ดีไซน์ – อุตรดิตถ์

ป.อลูมินั่ม ดีไซน์ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 90 ถ.แปดวา ตำบลท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 413337โทรสาร...

สมชาย ยาน้อย – อุตรดิตถ์

สมชาย ยาน้อย ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2/5 ต.ท่าอิฐ ถนนศรีชาววัง ท.เมืองฯ(อุตรดิตถ์) อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์...

ปิ่นแก้วเกษตรยนต์ โดยนายอุดร แก้วจู – อุตรดิตถ์

ปิ่นแก้วเกษตรยนต์ โดยนายอุดร แก้วจู การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 79/2 หมู่ที่ 5 ต.ท่าเสา อ.เมือง อุตรดิตถ์...

อุตรดิตถ์เบญญา – อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์เบญญา การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประเภทธุรกิจ : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 30 หมู่ที่ 9 ต.น้ำอ่าง อ.ตรอน อุตรดิตถ์ 53140 โทรศัพท์ : 055454141โทรสาร : n/aอีเมลล์...

โรงกลึงประทวนการช่าง(วังแดง 3) – อุตรดิตถ์

โรงกลึงประทวนการช่าง(วังแดง 3) การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2/4 ถนนบรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ ท.เมืองฯ(อุตรดิตถ์) อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 055411479โทรสาร...

เต็งไตรรัตน์แก๊ส 1999สาขา 1 – อุตรดิตถ์

เต็งไตรรัตน์แก๊ส 1999สาขา 1 การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 282 ถนนบรมอาสน์ ต.ท่าอิฐ ท.เมืองฯ(อุตรดิตถ์) อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ :...

เต็งไตรรัตน์แก๊ส 1999 – อุตรดิตถ์

เต็งไตรรัตน์แก๊ส 1999 การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 39/1 หมู่ที่ 8 ต.หาดกรวด ถนนสายเอเชีย อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์...

สมศักดิ์การช่าง โดยนายสมศักดิ์ แจ่มใส – อุตรดิตถ์

สมศักดิ์การช่าง โดยนายสมศักดิ์ แจ่มใส การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 93/4 หมู่ที่ 4 ต.แสนตอ ถนนน้ำปาด - บ้านโคก อ.นํ้าปาด...

อุตรดิตถ์สรรพากิจ – อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์สรรพากิจ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 139/2 หมู่ 8 ตำบลป่าเซ่า อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 411131โทรสาร...

จรัส ศรีวิชัย – อุตรดิตถ์

จรัส ศรีวิชัย ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 189 หมู่ที่ 2 ซอย 11 ต.ท่าเสา ถนนเจษฎาบดินทร์ อ.เมือง อุตรดิตถ์...

ช.การช่าง โดยนายปรีชา สืบสาย – อุตรดิตถ์

ช.การช่าง โดยนายปรีชา สืบสาย การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 299 ต.ท่าอิฐ ถนนสำราญรื่น ท.เมืองฯ(อุตรดิตถ์) อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ :...

จิรวัฒน์ ตันมา – อุตรดิตถ์

จิรวัฒน์ ตันมา การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด ประเภทธุรกิจ : การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวดขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 108/2 หมู่ที่ 8 ต.ป่าเซ่า อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ :...

โรงอิฐจ่ารังสรรค์ โดยนายรังสรรค์ สินประเสริฐ – อุตรดิตถ์

โรงอิฐจ่ารังสรรค์ โดยนายรังสรรค์ สินประเสริฐ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 61 หมู่ที่ 9 ต.ท่าเสา อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์...

อุตรดิตถ์ สหกลการ – อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ สหกลการ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 226,228,230 ถนนบรมอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ :...

วิรัตน์ ชื่นชุมพร – อุตรดิตถ์

วิรัตน์ ชื่นชุมพร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 14/3 ต.ท่าอิฐ ถนนสมานมิตร ท.เมืองฯ(อุตรดิตถ์) อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 055417395โทรสาร...

อิฐ ช.พรเจริญ โดยนายชวนชัย เธียรเจริญ – อุตรดิตถ์

อิฐ ช.พรเจริญ โดยนายชวนชัย เธียรเจริญ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 135 หมู่ 8 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัยตำบลป่าเซ่า อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000...

สิทธิ สิทธิกรม – อุตรดิตถ์

สิทธิ สิทธิกรม ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 12/4 ซอย 13 ต.ท่าอิฐ ถนนเจษฎาบดินทร์ ท.เมืองฯ(อุตรดิตถ์) อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์...

อารยกระจก อลูมิเนียม – อุตรดิตถ์

อารยกระจก อลูมิเนียม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 21/5 ต.ท่าอิฐ ถนนเจริญธรรม ท.เมืองฯ(อุตรดิตถ์) อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์...

สมบัติ กระต่ายทอง – อุตรดิตถ์

สมบัติ กระต่ายทอง ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 98/1 หมู่ที่ 1 ต.งิ้วงาม อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์...

อุตรดิตถ์ปฐมรัตน์ – อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ปฐมรัตน์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 160/1 ถนนอินใจมี ตำบลท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : โทรสาร...

พี.เทค (P.TECH) โดยนายประเสริฐศักดิ์ อารยโกศล – อุตรดิตถ์

พี.เทค (P.TECH) โดยนายประเสริฐศักดิ์ อารยโกศล ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 22/4 หมู่ 3 ตำบลป่าเซ่า อ.เมือง อุตรดิตถ์...

เลิศช่างบริการ โดยนายศุภชัย เพ่งวงษ์วาล – อุตรดิตถ์

เลิศช่างบริการ โดยนายศุภชัย เพ่งวงษ์วาล การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 210/9 ถนนบรมอาสน์ ท.เมืองฯ(อุตรดิตถ์) อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์...

อุตรดิตถ์ ป.พาณิชย์ การเหมืองแร่ – อุตรดิตถ์

อุตรดิตถ์ ป.พาณิชย์ การเหมืองแร่ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 113 ถนนย่านศิลาอาสน์ ตำบลท่าอิฐ อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ :...

ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น – อุตรดิตถ์

ไทยถาวรอ๊อกซิเย่น การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 146 หมู่ 6 ถนนพิษณุโลก-เด่นชัยตำบลป่าเซ่า อ.เมือง อุตรดิตถ์ 53000 โทรศัพท์ : 442454-5โทรสาร...

เล็กการช่าง โดยนายวิรัช ลายสาคร – อุตรดิตถ์

เล็กการช่าง โดยนายวิรัช ลายสาคร ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 71/2 หมู่ที่ 1 ต.ทุ่งยั้ง ถนนมะขามเฒ่า อ.ลับแล...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...