แท็ก อุทัยธานี

Tag: อุทัยธานี

หลงการช่าง โดยนางทัศนีย์ จุ้ยดอนกลอย – อุทัยธานี

หลงการช่าง โดยนางทัศนีย์ จุ้ยดอนกลอย ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 138/2 ถ.วงศาโรจน์ ตำบลอุทัยใหม่ อ.เมือง อุทัยธานี 61000...

ประชุม กระจกอลูมิเนียม โดยนายประชุม คงต่าย – อุทัยธานี

ประชุม กระจกอลูมิเนียม โดยนายประชุม คงต่าย ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 44 ถนนบริรักษ์ ตำบลอุทัยใหม่ อ.เมือง...

ศูนย์ซ่อมไฟฟ้ากำลัง โดยนายมานะ วังสีราช – อุทัยธานี

"ศูนย์ซ่อมไฟฟ้ากำลัง" โดยนายมานะ วังสีราช ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 210/7 ถนนท่าช้าง ตำบลอุทัยใหม่ อ.เมือง อุทัยธานี...

ส.อุทัยยนต์ โดยนายกำจัด สงวนเผ่า – อุทัยธานี

ส.อุทัยยนต์ โดยนายกำจัด สงวนเผ่า การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 41 ถ.เปรมประชา ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์...

ส.สหกิจอลูมิเนียม โดยนางอาภรณ์ คล้ายสีโพธิ์ – อุทัยธานี

ส.สหกิจอลูมิเนียม โดยนางอาภรณ์ คล้ายสีโพธิ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 61/12 ถนนศรีอุทัย ตำบลอุทัยใหม่ อ.เมือง อุทัยธานี 61000...

ร้านห้าแยกเครื่องเย็น โดยนายสมศักดิ์ หรือสมบูรณ์ – อุทัยธานี

ร้านห้าแยกเครื่องเย็น โดยนายสมศักดิ์ หรือสมบูรณ์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 37-39 ถ.เปรมประชา ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง อุทัยธานี 61000...

ก.การชุบ โดยนางสาวธนพร สังข์ทอง – อุทัยธานี

ก.การชุบ โดยนางสาวธนพร สังข์ทอง การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 18/3 หมู่6 ถ.อุทัย-ทัพทัน ต.หนองแก อ.เมือง...

จำนงค์การช่างเทคนิค โดยนายจำนงค์ ทิพวรรณ์ – อุทัยธานี

จำนงค์การช่างเทคนิค โดยนายจำนงค์ ทิพวรรณ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 20 ถนนสุวิมลนุ้ยปรี ตำบลอุทัยใหม่ อ.เมือง อุทัยธานี 61000...

นานาอลูมิเนียมกระจก โดยนายภาษิต สุขวัฒนาพร – อุทัยธานี

นานาอลูมิเนียมกระจก โดยนายภาษิต สุขวัฒนาพร ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 5/17-18 ถนนเติบศิริ ตำบลอุทัยใหม่ อ.เมือง อุทัยธานี 61000...

คำรณ แอร์ เซอร์วิส โดยนางนพวรรณ กอบธัญกรรม – อุทัยธานี

คำรณ แอร์ เซอร์วิส โดยนางนพวรรณ กอบธัญกรรม ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 56/4 ถนนศรีน้ำซึม ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง...

พิสิฐยนต์ โดยนายพิสิฐ อุณหโชติ – อุทัยธานี

พิสิฐยนต์ โดยนายพิสิฐ อุณหโชติ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 113 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อ.เมือง อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ :...

ร้าน อ.อลูมิเนียม-กระจก โดยนายสงกรานต์ ดรน้อย – อุทัยธานี

ร้าน อ.อลูมิเนียม-กระจก โดยนายสงกรานต์ ดรน้อย ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 138 ถ.วงศาโรจน์ ตำบลอุทัยใหม่ อ.เมือง อุทัยธานี...

ช.อลูมิเนียมกระจก โดยนางศิริพร คล้ายมั่ง – อุทัยธานี

ช.อลูมิเนียมกระจก โดยนางศิริพร คล้ายมั่ง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 98-100 ถ.เติบศิริ ตำบลอุทัยใหม่ อ.เมือง อุทัยธานี 61000...

อ้วนการช่าง โดยนายเชียร กุมภัณฑ์ – อุทัยธานี

อ้วนการช่าง โดยนายเชียร กุมภัณฑ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/11 ถนนรักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อ.เมือง อุทัยธานี...

ร้านแสงสุรัตน์อลูมิเนียม โดยนางขวัญใจ เรืองวงษ์งาม – อุทัยธานี

ร้านแสงสุรัตน์อลูมิเนียม โดยนางขวัญใจ เรืองวงษ์งาม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 16/18-19 ถ.พรพิบูลย์ ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง อุทัยธานี 61000...

ถวิล จั่นเที่ยง – อุทัยธานี

ถวิล จั่นเที่ยง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 304 ม.3 ถ.หนองฉาง-บ้านไร่ ตำบลสุขฤทัย อ.ห้วยคต อุทัยธานี 61170 โทรศัพท์ : 01-7404777โทรสาร :...

วัฒนาค้าวัตถุคอนกรีต – อุทัยธานี

วัฒนาค้าวัตถุคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 287/3 ถ.ท่าช้าง ตำบล อุทัยใหม่ ท.เมืองฯ(อุทัยใหม่) อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ : 511287โทรสาร : n/aอีเมลล์...

เอช.พี.ออน คอนกรีต – อุทัยธานี

เอช.พี.ออน คอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 23 หมู่ 4 ตำบลหาดทนง อ.เมือง อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์...

ร่มไทรแอร์ โดยนายศักดา ตระกูลอินทร์ – อุทัยธานี

ร่มไทรแอร์ โดยนายศักดา ตระกูลอินทร์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 129 ถ.รักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อ.เมือง อุทัยธานี...

สมบูรณ์การช่าง โดยนายสมบูรณ์ ศรีวิสาร – อุทัยธานี

สมบูรณ์การช่าง โดยนายสมบูรณ์ ศรีวิสาร การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 25/1 ถ.มหาราช ตำบลอุทัยใหม่ อ.เมือง อุทัยธานี 61000 โทรศัพท์ :...

ยน กลทิพย์ – อุทัยธานี

ยน กลทิพย์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 24 ม.5 ต.ตลุกดู่ อ.ทัพทัน อุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ : 056-541151โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ป.ชำนาญการช่าง โดยนางสาวสายสมร ไพรี – อุทัยธานี

ป.ชำนาญการช่าง โดยนางสาวสายสมร ไพรี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 546 ม.4 ต.เมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ อุทัยธานี 61180...

พี.เอส.พี คอนกรีต 1995 – อุทัยธานี

พี.เอส.พี คอนกรีต 1995 การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 41/1 ถ.อุทัย-วัดสิงห์ ต.หลุมเข้า อ.หนองขาหย่าง อุทัยธานี 61130 โทรศัพท์ :...

อุทิศ เชยชม – อุทัยธานี

อุทิศ เชยชม การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 147 หมุ่ 4 ตำบลเมืองการุ้ง อ.บ้านไร่ อุทัยธานี 61180 โทรศัพท์ :...

ร้านเปี๊ยกหม้อน้ำ โดยนายนฤพล เหลืองพฤกษชาติ – อุทัยธานี

ร้านเปี๊ยกหม้อน้ำ โดยนายนฤพล เหลืองพฤกษชาติ การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 5/58 ถ.รักการดี ตำบลอุทัยใหม่ อ.เมือง อุทัยธานี 61000...

หมอมวลชน 2000 สาขาอุทัยธานี – อุทัยธานี

หมอมวลชน 2000 สาขาอุทัยธานี ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 564 ถ.ศรีอุทัย ต.อุทัยใหม่ อ.เมือง อุทัยธานี...

บินคอนกรีตบล๊อก โดยนางสาวชลอ แรงกสิกรณ์ – อุทัยธานี

บินคอนกรีตบล๊อก โดยนางสาวชลอ แรงกสิกรณ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 23 หมู่ 2 ตำบลหนองสระ อ.ทัพทัน อุทัยธานี 61120 โทรศัพท์ : 056-540091โทรสาร...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...