แท็ก อุบลราชธานี

Tag: อุบลราชธานี

โรงกลึงพรประเสริฐ โดยนางฮวา วงศ์พัชรเมธี – อุบลราชธานี

โรงกลึงพรประเสริฐ โดยนางฮวา วงศ์พัชรเมธี การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 122 ถนนชวาลานอก ตำบลในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ :...

เศมวัน กำลังแข็ง – อุบลราชธานี

เศมวัน กำลังแข็ง ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1 หมู่ที่ 3 ถ.ศรีษะเกษ ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์...

กู้ชัยการช่าง โดยนางศศิธร บุญญะภควัต – อุบลราชธานี

กู้ชัยการช่าง โดยนางศศิธร บุญญะภควัต การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 98 ถ.ชวาลานอก ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ :...

โรงกลึงช่างนิตย์ โดยนายสุนิตย์ เชื้อแพง – อุบลราชธานี

โรงกลึงช่างนิตย์ โดยนายสุนิตย์ เชื้อแพง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 153 ม.3 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000...

โรงหล่อทรงกิจวัฒนา โดยนายทรงศักดิ์ ภาวศุทธิ์ – อุบลราชธานี

โรงหล่อทรงกิจวัฒนา โดยนายทรงศักดิ์ ภาวศุทธิ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 140/1 ถ.นครบาล ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ : 045-263158โทรสาร...

วนาสิริ – อุบลราชธานี

วนาสิริ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 15 1-2 ถนนเทศบาล 42 ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190...

อุบลตั้งไพบูลย์ – อุบลราชธานี

อุบลตั้งไพบูลย์ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 320 ถนนพิชิตรังสรรค์ ตำบลในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ : 045-241762โทรสาร :...

จิตรเจริญการช่าง โดยนายสมจิตร บัวซ้อน – อุบลราชธานี

จิตรเจริญการช่าง โดยนายสมจิตร บัวซ้อน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 270 หมู่45 ถนนตระการ-เขมราฐ ตำบลขุหลุ อ.ตระการพืชผล อุบลราชธานี 34130 โทรศัพท์...

สมสมัยซีเมนต์บล็อค – อุบลราชธานี

สมสมัยซีเมนต์บล็อค การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 29 ม.3 ต.คำน้ำแซบ อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-322979โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

ยันม่าร์ เอส.พี. สาขา อุบลราชธานี – อุบลราชธานี

ยันม่าร์ เอส.พี. สาขา อุบลราชธานี การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 73/26 หมู่ 4 ถนนชยางกูร ตำบลขามใหญ่...

อุบลเจริญเกียรติอะลูมินั่ม – อุบลราชธานี

อุบลเจริญเกียรติอะลูมินั่ม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 417 ม.11 ต.ไร่น้อย อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ :...

เวิลด์ แก๊ส (ประเทศไทย) สาขาวารินชำราบ – อุบลราชธานี

เวิลด์ แก๊ส (ประเทศไทย) สาขาวารินชำราบ การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 133/1 ถ.ศรีสะเกษ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์...

ฐิติพร แอร์ โดยนางฐิติพร แสงส่อง – อุบลราชธานี

ฐิติพร แอร์ โดยนางฐิติพร แสงส่อง ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 142/1 ถ.ศรีสะเกษ1 ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี...

วิษณุกาญจน์เครื่องเย็น โดยนางนิภาพร จำปาวงศ์ – อุบลราชธานี

วิษณุกาญจน์เครื่องเย็น โดยนางนิภาพร จำปาวงศ์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 346 ถ.กันทรลักษ์ ต.วารินชำราบ อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190...

โรงกลึงกิติศักดิ์ โดยนางสาวจุฑามาศ นิตยสุทธิ์ – อุบลราชธานี

โรงกลึงกิติศักดิ์ โดยนางสาวจุฑามาศ นิตยสุทธิ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 288 ถนนศรีณรงค์ ตำบลในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ :...

ลายไทยการช่าง โดยนายปัญญา สมชื่อ – อุบลราชธานี

ลายไทยการช่าง โดยนายปัญญา สมชื่อ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 45 ซ.เทศบาล22 ถ.เทศบาล22 ตำบลวารินชำราบ อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์...

ร้านอุบลการโครเมี่ยม โดยนายไพฑูนย์ นรารักษ์ – อุบลราชธานี

ร้านอุบลการโครเมี่ยม โดยนายไพฑูนย์ นรารักษ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 498 ถ.สุริยาตร์ ตำบลในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000...

สมพิศ เพชรแสนงาม – อุบลราชธานี

สมพิศ เพชรแสนงาม ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 196 ม.9 ซ.3 ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ :...

อุทัยเจริญสิทธิ์ – อุบลราชธานี

อุทัยเจริญสิทธิ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 179 ม.2 ถ.วาริน-ศรีสะเกษ ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์ : 045-267174โทรสาร...

เจริญยิ่งพลาสติกอุบล – อุบลราชธานี

เจริญยิ่งพลาสติกอุบล การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 130 หมู่ 4 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ : 045-313986โทรสาร :...

โรงกลึงสมพร โดยนางสาวสมัชญา วุฒิเดชาชัย – อุบลราชธานี

โรงกลึงสมพร โดยนางสาวสมัชญา วุฒิเดชาชัย การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 36 ถ.แจ้งสนิท ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ :...

แฮนสัน คอนกรีต (ประเทศไทย) – อุบลราชธานี

แฮนสัน คอนกรีต (ประเทศไทย) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 141 หมู่ 4 ถนนแจ้งสนิท ตำบลแจระแม อ.เมือง อุบลราชธานี 34000...

สุขชัย ศิวปรีชากุล – อุบลราชธานี

สุขชัย ศิวปรีชากุล ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 81 ถ.ชวาลาใน ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ : โทรสาร...

ส.ศักดิ์ยนต์แอร์ประดับยนต์ โดยนายสุชาติ ศรีบัณฑิต – อุบลราชธานี

ส.ศักดิ์ยนต์แอร์ประดับยนต์ โดยนายสุชาติ ศรีบัณฑิต ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 2-8 ถนนผาแดง ตำบลในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000...

ทองวัฒนศิลป์ โดยนายกมล สินธุเชาวน์ – อุบลราชธานี

ทองวัฒนศิลป์ โดยนายกมล สินธุเชาวน์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 75 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ : 045-311686โทรสาร :...

เพียบพร้อมคอนกรีต – อุบลราชธานี

เพียบพร้อมคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 59/2 ถนนชลประทาน-ท่าบ่อ ตำบลในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ : 314336-8โทรสาร...

ร้าน พี.ที.เฟอร์นิเจอร์ โดยนายประเทือง ผูกพันธ์ – อุบลราชธานี

ร้าน พี.ที.เฟอร์นิเจอร์ โดยนายประเทือง ผูกพันธ์ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 413 ซอยยานรมย์ ถนนสถลมาร์คสายเดช อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์...

สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ – อุบลราชธานี

สากลแอร์ไฮเทคเซ็นเตอร์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 264/1 ถนนหลวง ตำบลในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ :...

สยามซีแพค โดยนางดวงใจ แก้วไทรเลิศ – อุบลราชธานี

สยามซีแพค โดยนางดวงใจ แก้วไทรเลิศ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 68 หมู่ 3 ตำบลนากระแซง อ.เดชอุดม อุบลราชธานี 34160...

โชคแสวงรวมช่าง โดยนายแสวง สำเรียนรัมย์ – อุบลราชธานี

โชคแสวงรวมช่าง โดยนายแสวง สำเรียนรัมย์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 65-67 ซ.ชยางกูร42 ถ.ชยางกูร ต.ในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี...

สุรเดชเฟอร์นิเจอร์ โดยนางอำไพ มาผาบ – อุบลราชธานี

สุรเดชเฟอร์นิเจอร์ โดยนางอำไพ มาผาบ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 112 หมู่ 4 ตำบลบุ่งหวาย อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34190 โทรศัพท์...

จันทราศิลป์อัลลอยด์ โดยนายสุรพล ปรีเปรม – อุบลราชธานี

จันทราศิลป์อัลลอยด์ โดยนายสุรพล ปรีเปรม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 58/12-14 ถนนเขื่อนธานี ตำบลในเมือง อ.เมือง อุบลราชธานี 34000...

อานนท์เฟอร์นิเจอร์ โดยนางละอองดาว ยานะโค – อุบลราชธานี

อานนท์เฟอร์นิเจอร์ โดยนางละอองดาว ยานะโค ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 57 หมู่ที่9 ต.โนนผึ้ง อ.วารินชำราบ อุบลราชธานี 34000 โทรศัพท์ :...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...