แท็ก เชียงราย

Tag: เชียงราย

ล้านนาพลาสติก 1994 – เชียงราย

ล้านนาพลาสติก 1994 การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1192 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน เชียงราย 57120 โทรศัพท์ : 721635โทรสาร...

เชียงรายอักษรวงศ์ บุ้นกี่ – เชียงราย

เชียงรายอักษรวงศ์ บุ้นกี่ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 98/1 ม.26 ถ.เอเชีย 1 ต.เวียง ท.เมืองเชียงราย เชียงราย 57000 โทรศัพท์ : 711075โทรสาร...

ปทุมพร มานะ – เชียงราย

ปทุมพร มานะ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 120 หมู่ 1 ต.บ้านดู่ อ.เมือง เชียงราย 57100...

โรงเตาเยาว์พานิช โดยนายสมเพ็ชร เยาวกุล – เชียงราย

โรงเตาเยาว์พานิช โดยนายสมเพ็ชร เยาวกุล ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 936 หมู่ 1 ถ.พหลโยธิน ต.เมืองพาน อ.พาน เชียงราย 57120...

พงษ์ศักดิ์ธุรกิจอะไหล่และโรงกลึง – เชียงราย

พงษ์ศักดิ์ธุรกิจอะไหล่และโรงกลึง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 55 หมู่ 17 ถนนสันคอกช้าง ตำบลรอบเวียง อ.เมือง เชียงราย 57000 โทรศัพท์ :...

กิจอุดม โดยนายอุดม พงศ์พัฒนานุกุล – เชียงราย

กิจอุดม โดยนายอุดม พงศ์พัฒนานุกุล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 201 หมู่ 2 ถนนหิรัญนคร ตำบลแม่จัน อ.แม่จัน เชียงราย 57110...

โรงทำท่อแม่คำบ้านใหม่ (โดยนายอิ่นแก้ว เตปา) – เชียงราย

โรงทำท่อแม่คำบ้านใหม่ (โดยนายอิ่นแก้ว เตปา) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 253 หมู่ 8 ตำบลแม่คำ อ.แม่จัน เชียงราย 57240 โทรศัพท์...

P.B.อลูมิเนียม โดยนายทวีศักดิ์ นวลนุช – เชียงราย

P.B.อลูมิเนียม โดยนายทวีศักดิ์ นวลนุช ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 222/7 ถนนราชโยธา ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย...

เทิงสยาม – เชียงราย

เทิงสยาม การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 342 หมู่ 2 ต.เวียง อ.เทิง เชียงราย 57160 โทรศัพท์ : 053-669035โทรสาร...

ร้านธีระพงศ์ หินอ่อน_โดยนาถนัด จี๋คำ – เชียงราย

ร้านธีระพงศ์ หินอ่อน_โดยนาถนัด จี๋คำ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 46 หมู่ 6 ต.ท่าสาย อ.เมือง เชียงราย 57000...

ซี.เอส.ซี.คอนกรีต โปรดัคท์ – เชียงราย

ซี.เอส.ซี.คอนกรีต โปรดัคท์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 33 หมู่ที่ 9 ต.สถาน อ.เชียงของ เชียงราย 57140 โทรศัพท์ :...

บ้านดู่ซีเมนต์บล็อค โดยนายทองดี เตชะตน – เชียงราย

บ้านดู่ซีเมนต์บล็อค โดยนายทองดี เตชะตน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 31 หมู่ 3 ถ.พหลโยธิน ต.บ้านดู่ อ.เมือง เชียงราย 57100...

ร้าน วี.ซี.เครื่องเย็น โดยนายวิเชียร สุวิจักษณ์ – เชียงราย

ร้าน วี.ซี.เครื่องเย็น โดยนายวิเชียร สุวิจักษณ์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 440/23 หมู่ 19 ถ.รอบเกาะ ต.รอบเวียง...

โรงอิฐวงษ์วรรณ์ โดยนายประทีป วงษ์วรรณ์ – เชียงราย

โรงอิฐวงษ์วรรณ์ โดยนายประทีป วงษ์วรรณ์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 165 หมู่ 10 ต.เวียงกาหลง อ.เวียงป่าเป้า เชียงราย 57260...

เมืองทองพลาสติกส์ – เชียงราย

เมืองทองพลาสติกส์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 789/15 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อ.เมือง เชียงราย 57000 โทรศัพท์ : 745237โทรสาร : n/aอีเมลล์...

อุดมภัณฑ์โลหะกิจ โดยนายวิฑูร พันธารัตน์ – เชียงราย

อุดมภัณฑ์โลหะกิจ โดยนายวิฑูร พันธารัตน์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 63 หมู่ 4 ถนนลาวจักราช ต.แม่จัน อ.แม่จัน...

ชาติมอเตอร์ โดยนางสาวจันทร์สวย บุญมี – เชียงราย

ชาติมอเตอร์ โดยนางสาวจันทร์สวย บุญมี การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 62 หมู่ 4 ถ.ลาวจกราช ต.แม่จัน อ.แม่จัน...

วิชัยอลูมิเนียม โดยช่วย ธิปัดเป่า – เชียงราย

วิชัยอลูมิเนียม โดยช่วย ธิปัดเป่า ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 100 หมู่ 1 ต.ป่าตึง อ.แม่จัน เชียงราย...

ดี.ที. คอนกรีต (1997) – เชียงราย

ดี.ที. คอนกรีต (1997) การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 55 หมู่ 5 ตำบลห้วยไคร้ อ.แม่สาย เชียงราย 57220 โทรศัพท์ :...

สยามอลูมินั่ม โดยนางณีราวรรณ แก้วสระแสน – เชียงราย

สยามอลูมินั่ม โดยนางณีราวรรณ แก้วสระแสน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 869/48-49 ถ.ไทยวิวัฒน์อุทิศ ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย 57000...

วิชัยค้าวัสดุ โดยนายวิชัย ธนันต์วณิช – เชียงราย

วิชัยค้าวัสดุ โดยนายวิชัย ธนันต์วณิช ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 141 หมู่ 10 ตำบลเวียง อ.เทิง เชียงราย 57160...

เชียงรายประตูม้วน (1994) – เชียงราย

เชียงรายประตูม้วน (1994) ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 637/3 ถนนสิงหไคล ตำบลเวียง อ.เมือง เชียงราย 57000...

เทพสยามการช่าง โดยนายวีระ รุทธนานุรักษ์ – เชียงราย

เทพสยามการช่าง โดยนายวีระ รุทธนานุรักษ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 81/3 หมู่ 18 ตำบลรอบเวียง อ.เมือง เชียงราย 57000 โทรศัพท์...

อิฐวัฒนา โดยนายอนันต์ มงคล – เชียงราย

อิฐวัฒนา โดยนายอนันต์ มงคล ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 99 หมู่ 14 ต.เวียง อ.เทิง เชียงราย 57160 โทรศัพท์...

ฉัตรเวช – เชียงราย

ฉัตรเวช การผลิตและบรรจุยา ประเภทธุรกิจ : การผลิตและบรรจุยาขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 767/3-4 ถนนพหลโยธิน ตำบลเวียง อ.เมือง เชียงราย 57000 โทรศัพท์ : 711458โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

ไทยฟงหนงปุ๋ยหมัก – เชียงราย

ไทยฟงหนงปุ๋ยหมัก การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประเภทธุรกิจ : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 260 หมู่ 6 ต.ริมกก อ.เมือง เชียงราย 57100 โทรศัพท์ : 712962โทรสาร : n/aอีเมลล์...

เตาเผาเวียงกาหลง โดยนางบัวล้อม เป็งสว่าง – เชียงราย

เตาเผาเวียงกาหลง โดยนางบัวล้อม เป็งสว่าง ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 67 หมู่ 13 ถ.เชียงใหม่-เชียงราต.ป่างิ้ว อ.เวียงป่าเป้า เชียงราย 57170 โทรศัพท์...

ร้านศรีเดช ซีเมนต์บล๊อค โดยนายสองเมือง บุญยัง – เชียงราย

ร้านศรีเดช ซีเมนต์บล๊อค โดยนายสองเมือง บุญยัง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 86 หมู่ที่ 11 ต.ผางาม อ.เวียงชัย เชียงราย 57210...

เชียงรายแก๊สซัพพลาย (1992) – เชียงราย

เชียงรายแก๊สซัพพลาย (1992) การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 324 หมู่ 1 ตำบลห้วยสัก อ.เมือง เชียงราย 57000 โทรศัพท์ :...

บ่อก้างคอนกรีตบล๊อก โดยนางสุนทรี จันทร์แสนตอ – เชียงราย

บ่อก้างคอนกรีตบล๊อก โดยนางสุนทรี จันทร์แสนตอ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9 หมู่ที่ 1 ถนนแม่จัน-เชียงแสนตำบลจอมสวรรค์ อ.แม่จัน เชียงราย 57110 โทรศัพท์...

แม่กรณ์เชียงรายคอนกรีต – เชียงราย

แม่กรณ์เชียงรายคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 139 หมู่ 2 ถ.เชียงราย-เทิง ตำบลท่าสาย อ.เมือง เชียงราย 57000 โทรศัพท์ :...

สมศักดิ์คอนกรีต โดยนายสมศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา – เชียงราย

สมศักดิ์คอนกรีต โดยนายสมศักดิ์ ชูสกุลพัฒนา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 137 หมู่ 14 ดอยเขาควาย ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย 57000 โทรศัพท์ :...

ร้านลองการช่าง โดยนางจำปี ทองมาก – เชียงราย

ร้านลองการช่าง โดยนางจำปี ทองมาก การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 125/4 หมู่12 ถ.ซุปเปอร์ไฮเวย์ ต.รอบเวียง อ.เมือง เชียงราย 57000 โทรศัพท์...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...