แท็ก เชียงใหม่

Tag: เชียงใหม่

จิระเมธ วิศวกรรม – เชียงใหม่

จิระเมธ วิศวกรรม ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 179/1 ม.2 ต.สันมหาพน อ.แม่แตง เชียงใหม่ 50150 โทรศัพท์ :...

ฟรีออน เซอร์วิส – เชียงใหม่

ฟรีออน เซอร์วิส ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 178/2 หมู่ที่2 ตำบลหนองแฝก อ.สารภี เชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์...

บุญตาอุตสาหกรรมพลาสติก – เชียงใหม่

บุญตาอุตสาหกรรมพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 85/1 หมู่ 2 ต.ดอนแก้ว อ.สารภี เชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์ : 053-429590โทรสาร : n/aอีเมลล์...

อภิชาติแอร์ โดยนางรจนา แสนใจ – เชียงใหม่

อภิชาติแอร์ โดยนางรจนา แสนใจ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 463/2 หมู่ 2 ต.หางดง อ.ฮอด เชียงใหม่...

โฟร์เมิจ โดยนายทวนชัย ขัติยศ – เชียงใหม่

โฟร์เมิจ โดยนายทวนชัย ขัติยศ ผลิตกระดูกปุ่น ออสซิอิน ไขมัน ประเภทธุรกิจ : ผลิตกระดูกปุ่น ออสซิอิน ไขมันขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 116/2 ม.2 บ้านหนองโค้ง ต.ต้นเปา อ.สันกำแพง เชียงใหม่...

สันติการช่าง โดยนายสันติ ฉิมดี – เชียงใหม่

สันติการช่าง โดยนายสันติ ฉิมดี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9/19 ม.7 ต.แม่เหียะ อ.เมือง เชียงใหม่ 50100...

ปั้นงาม – เชียงใหม่

ปั้นงาม ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 63/1 หมู่ 1 ตำบลสันผีเสื้อ อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ :...

ไอบัท เอเซีย – เชียงใหม่

ไอบัท เอเซีย การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ ประเภทธุรกิจ : การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 133/110 หมู่ 4 ซ.3 บ้านทวีโชค ต.ตลาดขวัญ อ.ดอยสะเก็ด เชียงใหม่ 50220 โทรศัพท์ :...

เจริญไพศาลบล๊อคเชียงใหม่ – เชียงใหม่

เจริญไพศาลบล๊อคเชียงใหม่ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 156/1 หมู่ 8 ถ.เชียงใหม่-พร้าวตำบลหนองจ๊อม อ.สันทราย เชียงใหม่ 50210 โทรศัพท์ : 246995โทรสาร : n/aอีเมลล์...

สันกำแพงอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา – เชียงใหม่

สันกำแพงอุตสาหกรรมเครื่องปั้นดินเผา ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/4 หมู่ 11 ถ.ชม-สันกำแพง ตำบลสันกำแพง อ.สันกำแพง เชียงใหม่ 50130 โทรศัพท์ :...

บุญสมซีเมนต์บล็อค โดยนายบุญสม ศรีนันทา – เชียงใหม่

บุญสมซีเมนต์บล็อค โดยนายบุญสม ศรีนันทา การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 24/4 ม.4 ต.ท่าศาลา อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ : 246940โทรสาร :...

โลหะทรัพย์ทวีกิจ โดยนางณัฐวดี ชัยชาญการช่าง – เชียงใหม่

โลหะทรัพย์ทวีกิจ โดยนางณัฐวดี ชัยชาญการช่าง ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 96/5 ถนนสนามกีฬา ตำบลศรีภูมิ อ.เมือง เชียงใหม่ 50200 โทรศัพท์...

มูเทียร่า สาขาเชียงใหม่ – เชียงใหม่

มูเทียร่า สาขาเชียงใหม่ ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 144 หมู่ที่ 11 บ้านศาลา ตำบลยุหว่า อ.สันป่าตอง เชียงใหม่ 50120 โทรศัพท์...

อับเลส โปรดักส์ – เชียงใหม่

อับเลส โปรดักส์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 367-367/1 ถนนมหิดล ตำบลหนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ 50000...

เชียงใหม่พัฒนาการช่าง – เชียงใหม่

เชียงใหม่พัฒนาการช่าง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6 ซ.22ก ถ.โชตนา ต.ช้างเผือก อ.เมือง เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ : 891217โทรสาร...

บีเอชพี สตีล ไลสาจท์ (ไทยแลนด์) – เชียงใหม่

บีเอชพี สตีล ไลสาจท์ (ไทยแลนด์) ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้าง ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อ โลหะที่ใช้ในการสร้างขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 370 หมู่บ้านเขียงใหม่แลนด์ ถนนช้างคลาน ตำบลช้างคลาน อ.เมือง เชียงใหม่ 50100...

โรงกลึงหนองประทีป โดยนายมงคล พลธรรมคุณ – เชียงใหม่

โรงกลึงหนองประทีป โดยนายมงคล พลธรรมคุณ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 501 ถ.เจริญเมือง ตำบลหนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์...

ยางไทยปักษ์ใต้ สาขาเชียงใหม่ – เชียงใหม่

ยางไทยปักษ์ใต้ สาขาเชียงใหม่ การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยาง ประเภทธุรกิจ : การผลิตยาง ผลิตภัณฑ์จากยางขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 29/31 หมู่บ้านศรีสุข ถนนทุ่งโฮเต็ล ตำบลวัดเกตุ อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์ :...

แม่ริมเซรามิคสตูดิโอ – เชียงใหม่

แม่ริมเซรามิคสตูดิโอ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 165 ม.5 ถ.เชียงใหม่-ฝาง ต.ดอนแก้ว อ.แม่ริม เชียงใหม่ 50180 โทรศัพท์ :...

สันติ โดยนายสันติ สานิชวรรณกุล – เชียงใหม่

สันติ โดยนายสันติ สานิชวรรณกุล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 95/11 ถ.สิทธิวงศ์ ตำบลช้างมอย อ.เมือง เชียงใหม่ 50300...

ศักดิ์ชัยบริการ โดยนายศักดิ์ชัย เฉลิมเพิ่มผล – เชียงใหม่

ศักดิ์ชัยบริการ โดยนายศักดิ์ชัย เฉลิมเพิ่มผล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 322/1 ถ.เจริญราษฎร์ ต.วัดเกต อ.เมือง เชียงใหม่ 50000...

เชียงใหม่ จิวเวอร์รี่ออร์คิด โดยน.ส.นันท์ ปัญญา – เชียงใหม่

เชียงใหม่ จิวเวอร์รี่ออร์คิด โดยน.ส.นันท์ ปัญญา การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะ ประเภทธุรกิจ : การเคลือบ ชุบ อาบขัดโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 4/1 ม.8 ต.สันผีเสื้อ อ.เมือง...

ส.การช่าง โดยนายผจญ ธรรมอุโมงค์ – เชียงใหม่

ส.การช่าง โดยนายผจญ ธรรมอุโมงค์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 4/1 หมู่ 1 ต.หนองป่าครั่ง อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์...

เชียงใหม่ รวมแพคส์ – เชียงใหม่

เชียงใหม่ รวมแพคส์ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 234 หมู่2 ถ.เชียงใหม่-ลำปาง ต.สารภี อ.สารภี เชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์ : 421091-6โทรสาร :...

อดุลย์ คีรีพงศ์เผ่า – เชียงใหม่

อดุลย์ คีรีพงศ์เผ่า การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 193 ม.1 ถ.เชียงใหม่-หางดง ต.ป่าแดด อ.เมือง เชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ : 203850โทรสาร...

แมคคานิค แมชชีนเนอรี่ – เชียงใหม่

แมคคานิค แมชชีนเนอรี่ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 169/14 หมู่ที่ 7 ตำบลยางเนิ้ง อ.สารภี เชียงใหม่ 50140 โทรศัพท์ :...

โพลสตาร์ แมชชีนเนอรี่ แอนด์ แลป – เชียงใหม่

โพลสตาร์ แมชชีนเนอรี่ แอนด์ แลป การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ซ่อมหม้อน้ำ และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 82/1 ม.4 ต.สุเทพ อ.เมือง เชียงใหม่...

อิฐบัวลอย โดยนางบัวลอย สมบูรณ์ – เชียงใหม่

อิฐบัวลอย โดยนางบัวลอย สมบูรณ์ ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : โรงงานสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 79 หมู่ 13 ตำบลแม่สาว อ.แม่อาย เชียงใหม่ 50280 โทรศัพท์...

อิริแดน อินเตอร์เนชั่นแนล – เชียงใหม่

อิริแดน อินเตอร์เนชั่นแนล การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 515/1 ถนนชม.-ลำพูน ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ 50230...

ศักดิ์สิทธิ์อัลลอยเชียงใหม่ – เชียงใหม่

ศักดิ์สิทธิ์อัลลอยเชียงใหม่ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 369/9-10 ถ.มหิดล ต.หนองหอย อ.เมือง เชียงใหม่ 50000 โทรศัพท์...

เชียงใหม่เครื่องปั้นดินเผา โดยนายเรืองเดช ปัญญา – เชียงใหม่

เชียงใหม่เครื่องปั้นดินเผา โดยนายเรืองเดช ปัญญา ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 191/1 หมู่ 1 ถ.คันคลองชลฯ ต.สันผักหวาน อ.หางดง เชียงใหม่ 50230...

ทวีผลอลูมิเนียม โดยนายทวีผล จุ้ยต่าย – เชียงใหม่

ทวีผลอลูมิเนียม โดยนายทวีผล จุ้ยต่าย ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 278/5 หมู่ 3 ถ.เชียงใหม่-ฮอด ต.หางดง อ.หางดง...

ศักดิ์ชัย แมชชีน พาร์ท – เชียงใหม่

ศักดิ์ชัย แมชชีน พาร์ท การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 7/2 ม.1 ต.สันผักหวาน อ.หางดง เชียงใหม่ 50230 โทรศัพท์ :...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...