แท็ก เพชรบุรี

Tag: เพชรบุรี

เอกชัยจักรกลโลหะกิจ โดยนายสุวิทย์ ศรีกฤตยาวัฒน์ – เพชรบุรี

เอกชัยจักรกลโลหะกิจ โดยนายสุวิทย์ ศรีกฤตยาวัฒน์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 493/16 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ :...

เสนอ แม้นเมฆ – เพชรบุรี

เสนอ แม้นเมฆ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 62/1 ม.5 ต.หาดเจ้า อ.เมือง เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์...

ประสงค์ กันแสง – เพชรบุรี

ประสงค์ กันแสง ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯ ประเภทธุรกิจ : ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 107/5 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง เพชรบุรี 76130...

โพลีไฮเทค สาขาเพชรบุรี – เพชรบุรี

โพลีไฮเทค สาขาเพชรบุรี การผลิตเคมีภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : การผลิตเคมีภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 105 หมู่ 5 ตำบลหนองชุมพล อ.เขาย้อย เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ : โทรสาร :...

ส.เจริญการช่าง โดยนายสิทธิ์ สุพล – เพชรบุรี

ส.เจริญการช่าง โดยนายสิทธิ์ สุพล ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6/28 ถ.คลองเทียน ต.ชะอำ อ.ชะอำ เพชรบุรี 76120...

คลีนิคเครื่องเย็น โดยนายประเสริฐ สหัสสพาศน์ – เพชรบุรี

คลีนิคเครื่องเย็น โดยนายประเสริฐ สหัสสพาศน์ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 32 ซ.4 วัฒนธรรม ถ.พระทรง ต.ท่าราบ อ.เมือง...

เจริญชัยโลหะกิจ โดยนายเจริญ ผ่องภิรมย์ – เพชรบุรี

เจริญชัยโลหะกิจ โดยนายเจริญ ผ่องภิรมย์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 129 ถ.สุรพันธ์ ต.ท่าราบ อ.เมือง เพชรบุรี 76000...

สงกรานต์ สินมูล – เพชรบุรี

สงกรานต์ สินมูล ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯ ประเภทธุรกิจ : ผลิตวัตถุระเบิด กระสุนปืน พลุฯขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 15/2 ม.2 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์...

อุตสาหกรรมอิฐเขมจารี โดยนายเตี้ยมไฮ้ ชิ้นเขมจารี – เพชรบุรี

อุตสาหกรรมอิฐเขมจารี โดยนายเตี้ยมไฮ้ ชิ้นเขมจารี ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 44 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.ดอนขุนห้วย อ.ชะอำ เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์...

ก.กอบชัย โดยนางเฮียง ศรีปัญจางค์ – เพชรบุรี

ก.กอบชัย โดยนางเฮียง ศรีปัญจางค์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 427 ม.7 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง เพชรบุรี 76130 โทรศัพท์...

โสทร รอดชาติ – เพชรบุรี

โสทร รอดชาติ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 36 ถ.โพธิ์การ้อง ต.ท่าราบ อ.เมือง เพชรบุรี 76000...

เอส.อี.พี.สาขาโรงงานเพชรบุรี – เพชรบุรี

เอส.อี.พี.สาขาโรงงานเพชรบุรี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 91/1 หมู่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลไร่ส้ม อ.เมือง เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์...

โรงกลึงชัชวาล โดยนางยุพดี เมืองเกษม – เพชรบุรี

โรงกลึงชัชวาล โดยนางยุพดี เมืองเกษม การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 157/53 ม.5 ถ.เพชรเกษม ต.ท่ายาง อ.ท่ายาง เพชรบุรี 76130 โทรศัพท์...

ส.การค้า โดยนางประกอบ เล้าโลมวงศ์ – เพชรบุรี

ส.การค้า โดยนางประกอบ เล้าโลมวงศ์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 24 ม.6 ต.บ้านลาด อ.บ้านลาด เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ :...

ยนต์กิตติ โดยนายห่วยคี่ เซี่ยงฉี่ – เพชรบุรี

ยนต์กิตติ โดยนายห่วยคี่ เซี่ยงฉี่ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 208 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ไร่ส้ม อ.เมือง เพชรบุรี 76000...

สุทัศนภัณฑ์ – เพชรบุรี

สุทัศนภัณฑ์ การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด ประเภทธุรกิจ : การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวดขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 15 หมู่ที่ 3 ถ.กำแพงเมือง ต.ช่องสะแก อ.เมือง เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์...

น้องหนุ่มการซีแพค โดยนายสมพร สร้อยสม – เพชรบุรี

น้องหนุ่มการซีแพค โดยนายสมพร สร้อยสม การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 48 ม.9 ต.นายาง อ.ชะอำ เพชรบุรี 76120 โทรศัพท์ :...

ยรรยงค์ พงศ์สุนทรสถิต – เพชรบุรี

ยรรยงค์ พงศ์สุนทรสถิต ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 50 ถ.โพธิ์การ้อง ต.ท่าราบ อ.เมือง เพชรบุรี 76000...

ซุปเปอร์กริ๊พ – เพชรบุรี

ซุปเปอร์กริ๊พ การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1/6 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.ห้วยโรง อ.เขาย้อย เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ : 032-447857โทรสาร :...

ปัญญา มีนุช – เพชรบุรี

ปัญญา มีนุช การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 21/1 ม.6 ต.ไร่สะท้อน อ.บ้านลาด เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์ : 01-9257894โทรสาร...

แง้ว กระจก อลูมิเนียม โดยนางวินิจ ทองสุข – เพชรบุรี

แง้ว กระจก อลูมิเนียม โดยนางวินิจ ทองสุข ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 597/22 ถนนเพชรเกษม ตำบลชะอำ อ.ชะอำ...

ทิปโก้แอสฟัลท์ สาขาเพชรบุรี – เพชรบุรี

ทิปโก้แอสฟัลท์ สาขาเพชรบุรี กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : กลั่นน้ำมันแยกก๊าซรวมผลิตภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด(มหาชน)สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 90 หมู่ 5 ตำบลหนองชุมพลเหนือ อ.เขาย้อย เพชรบุรี 76140 โทรศัพท์ : 02-2736000โทรสาร...

นำต้าอุตสาหกรรม – เพชรบุรี

นำต้าอุตสาหกรรม ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆ ประเภทธุรกิจ : ผลิตสบู่ เครื่องสำอาง และอื่นๆขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6 หมู่ 2 ซ.หนองแหน 1 ตำบลสระพัง อ.เขาย้อย เพชรบุรี...

โรงงานไทยโปรเพชรบุรี โดยนายไพโรจน์ แซ่ลิ้ม – เพชรบุรี

โรงงานไทยโปรเพชรบุรี โดยนายไพโรจน์ แซ่ลิ้ม การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 152 ม.8 ถ.เพชรเกษม ต.ธงชัย อ.เมือง เพชรบุรี 76000...

วิรัตน์ เกตุการณ์ – เพชรบุรี

วิรัตน์ เกตุการณ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 41 ม.3 ต.นาวุ้ง อ.เมือง เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์...

เพชรบุรีพลาสติก – เพชรบุรี

เพชรบุรีพลาสติก การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติก ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์พลาสติกขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 16 ถนนท่าหิน ตำบลท่าราบ อ.เมือง เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-414657โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

อัลฟาคาสท์ สาขาเพชรบุรี – เพชรบุรี

อัลฟาคาสท์ สาขาเพชรบุรี การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวด ประเภทธุรกิจ : การผลิตลวด ผลิตภัณฑ์จากลวดขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 138 หมู่ที่ 4 ถนนเพชรเกษม ตำบลสระพัง อ.เขาย้อย เพชรบุรี 76140...

มาลี แซ่ลี้ – เพชรบุรี

มาลี แซ่ลี้ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 26/2 ม.3 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์...

ร้านมดดำ เซอวิส โดยนางกฤษพนา คงเจริญ – เพชรบุรี

ร้านมดดำ เซอวิส โดยนางกฤษพนา คงเจริญ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 398 ม.8 ต.เขาใหญ่ อ.ชะอำ เพชรบุรี...

ยูเนียนออกซิเจน – เพชรบุรี

ยูเนียนออกซิเจน การผลิต การบรรจุก๊าซ ประเภทธุรกิจ : การผลิต การบรรจุก๊าซขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 299 ม.5 ต.บ้านหม้อ อ.เมือง เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ : 032-425741โทรสาร...

จรรยา เร่งกำเหนิด – เพชรบุรี

จรรยา เร่งกำเหนิด ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 107 ม.1 ต.ต้นมะม่วง อ.เมือง เพชรบุรี 76000 โทรศัพท์ :...

ภัทรภรคอนกรีตผสมเสร็จ 1997 เพชรบุรี – เพชรบุรี

ภัทรภรคอนกรีตผสมเสร็จ 1997 เพชรบุรี การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 62 ม.3 ถนนเพชรเกษม ต.ถ้ำรงค์ อ.บ้านลาด เพชรบุรี 76150 โทรศัพท์...

มณีวัฒนา โดยนายสถาน สิงห์ทอง – เพชรบุรี

มณีวัฒนา โดยนายสถาน สิงห์ทอง ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 14/1 หมู่ 1 ถนนเพชรเกษม ตำบลต้นมะม่วง อ.เมือง เพชรบุรี...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...