แท็ก เพชรบูรณ์

Tag: เพชรบูรณ์

ร้านชัยมงคลคอนกรีต โดยนายสมชาย ศรีมงคล – เพชรบูรณ์

ร้านชัยมงคลคอนกรีต โดยนายสมชาย ศรีมงคล การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 4 หมู่ 11 ตำบลท่าแดง อ.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140 โทรศัพท์...

โรงกลึงวิทยาการช่าง โดยนายสุเชษฐ หลิมศิริวงษ์ – เพชรบูรณ์

โรงกลึงวิทยาการช่าง โดยนายสุเชษฐ หลิมศิริวงษ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 72 ม.4 ถนนสามัคคีชัย ต.หนองไขว่ อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์...

ตรีรัตน์ ถิระเกียรติบุญญา – เพชรบูรณ์

ตรีรัตน์ ถิระเกียรติบุญญา ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 122/5 ถนนคชเสนีย์ ตำบลหล่มสัก อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์...

บุญชูการช่าง โดยนายบุญชู จันทร์ทองสอน – เพชรบูรณ์

บุญชูการช่าง โดยนายบุญชู จันทร์ทองสอน ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 37 ถนนวัดประตูดาว ตำบลในเมือง อ.เมือง เพชรบูรณ์...

กิติกำจร ซัพพลาย – เพชรบูรณ์

กิติกำจร ซัพพลาย การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 114/2 ตำบลหล่มสัก อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ : 056-701130โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

ร้านนิสเจริญคอนกรีต โดยนางวรรณนา แดริรัมย์ – เพชรบูรณ์

ร้านนิสเจริญคอนกรีต โดยนางวรรณนา แดริรัมย์ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 105 หมู่ 10 ต.ชอนไพร อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000...

มานะการช่าง โดยนายมานะ วรรณชาติ – เพชรบูรณ์

มานะการช่าง โดยนายมานะ วรรณชาติ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 86/1 ม.7 ซอยเทศบาล 1 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160...

ร้าน กฤษณะการช่าง โดยนายอนงค์ เพ็ชรทอง – เพชรบูรณ์

ร้าน กฤษณะการช่าง โดยนายอนงค์ เพ็ชรทอง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 166 หมู่ 4 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160...

วี คอนกรีตสาขาหนองไผ่ – เพชรบูรณ์

วี คอนกรีตสาขาหนองไผ่ การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 118 หมู่ 1 ตำบลหนองไผ่ อ.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67140 โทรศัพท์ : 056-741353โทรสาร :...

โกมล วงษ์บัณทิตย์ – เพชรบูรณ์

โกมล วงษ์บัณทิตย์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 24 หมู่ 1 ตำบลห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67220 โทรศัพท์ :...

ดัทช์-เฟนซ์ – เพชรบูรณ์

ดัทช์-เฟนซ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 229 ม.2 ต.บ้านโคก อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ :...

รบจันทร์เที่ยง โดยนายรบ จันทร์เที่ยง – เพชรบูรณ์

รบจันทร์เที่ยง โดยนายรบ จันทร์เที่ยง การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 48 ถ.ประชาพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ :...

ต.พัฒนาคอนกรีต โดยนายรส พรมปาน – เพชรบูรณ์

ต.พัฒนาคอนกรีต โดยนายรส พรมปาน การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 68/1 ม.4 ถ.นครสวรรค์-ชัยภูมิ ต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์...

แย้มสุนทรคอนกรีต โดยนายประยุทธ์ แย้มสุนทร – เพชรบูรณ์

แย้มสุนทรคอนกรีต โดยนายประยุทธ์ แย้มสุนทร การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 43 หมู่ 5 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลห้วยโป่ง อ.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 67220...

เคหะภัณฑ์คอนกรีต โดยนายจิต จิตตะบุตร – เพชรบูรณ์

เคหะภัณฑ์คอนกรีต โดยนายจิต จิตตะบุตร การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : หมู่ 5 ถนนเลย-หล่มสัก ตำบลหล่มเก่า อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 67120 โทรศัพท์...

วิรัตน์กิจ(เหลียงเซ้ง)โดยนางสุนีย์ – เพชรบูรณ์

วิรัตน์กิจ(เหลียงเซ้ง)โดยนางสุนีย์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 108-109 ถนนวจี ต.หล่มสัก อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ :...

สมพรการช่าง โดยนายพร พูลสวัสดิ์ – เพชรบูรณ์

สมพรการช่าง โดยนายพร พูลสวัสดิ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 125 ม.13 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.ท่าพล อ.เมือง เพชรบูรณ์...

สมอทอดการช่าง โดยนางนิตยา พรหมบุตร – เพชรบูรณ์

สมอทอดการช่าง โดยนางนิตยา พรหมบุตร การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯ ประเภทธุรกิจ : การผลิต ประกอบเครื่องจักร ฯลฯขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 1 ม.2 ซอย 10 ถ.สระบุรี-หล่มสักต.บึงสามพัน อ.บึงสามพัน...

เพชรนิมิตคอนกรีต – เพชรบูรณ์

เพชรนิมิตคอนกรีต การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 338 ม.6 ต.หล่มเก่า อ.หล่มเก่า เพชรบูรณ์ 67120 โทรศัพท์ : โทรสาร : n/aอีเมลล์ :...

วัชนันท์ พลเวียง – เพชรบูรณ์

วัชนันท์ พลเวียง ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 199 หมู่ 7 ต.ซับสมอทอด อ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160...

ร้านสงวนคอนกรีต โดยนางสาวประภาณี เอี่ยมน้อย – เพชรบูรณ์

ร้านสงวนคอนกรีต โดยนางสาวประภาณี เอี่ยมน้อย การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 408 ม.1 ต.วังโป่ง อ.วังโป่ง เพชรบูรณ์ 67240 โทรศัพท์ :...

อำนวยการช่าง โดยนายอำนวย เฉียบแหลม – เพชรบูรณ์

อำนวยการช่าง โดยนายอำนวย เฉียบแหลม การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 233 หมู่ 7 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ตำบลบึงสามพัน อ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160...

อู่โสภณเซอร์วิส โดยนางสาวจินตนา ประดุจพงษ์เพ็ชร์ – เพชรบูรณ์

อู่โสภณเซอร์วิส โดยนางสาวจินตนา ประดุจพงษ์เพ็ชร์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 3/18 ถนนสามัคคีชัย ต.ในเมือง อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์...

สมหวังอิฐแดง โดยนายสมหวัง บำรุงอ่วม – เพชรบูรณ์

สมหวังอิฐแดง โดยนายสมหวัง บำรุงอ่วม ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ ประเภทธุรกิจ : ผลิตผลิตภัณฑ์จากดิน สุขภัณฑ์ขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 100 หมู่ 3 ตำบลบ้านหวาย อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์...

สมบูรณ์ ขวัญยืน – เพชรบูรณ์

สมบูรณ์ ขวัญยืน การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 6 หมู่5 ตำบลบ่อไทย อ.หนองไผ่ เพชรบูรณ์ 07140 โทรศัพท์ : 01-8862054โทรสาร...

สนทยา เคารพ – เพชรบูรณ์

สนทยา เคารพ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 905 ม.5 ถ.สระบุรี-หล่มสัก ต.สระกรวด อ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170 โทรศัพท์ :...

พันธ์ประเสริฐคอนสตรัคชั่น – เพชรบูรณ์

พันธ์ประเสริฐคอนสตรัคชั่น การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรง ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีตอัดแรงขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 320 หมู่ 9 ตำบลซับสมอทอด อ.บึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160 โทรศัพท์ : 056-731176โทรสาร : n/aอีเมลล์...

ลำพูน พรหมสุรินทร์ – เพชรบูรณ์

ลำพูน พรหมสุรินทร์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : นางสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 211/1 หมู่ 11 ตำบลนาป่า อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000...

ภิญโญอลูมิเนียม โดยนางภิญโญ เพ็งเพชร – เพชรบูรณ์

ภิญโญอลูมิเนียม โดยนางภิญโญ เพ็งเพชร ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 29/29 ถนนเทพาพัฒนา ตำบลในเมือง อ.เมือง เพชรบูรณ์...

ท.เจริญอลูมินั่ม โดยนายวีระ ทวีทรัพย์ – เพชรบูรณ์

ท.เจริญอลูมินั่ม โดยนายวีระ ทวีทรัพย์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 368/4-5 ถนนเพชรเจริญ_ตำบลในเมือง อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000...

ปทิตตา สว่างวงศ์ – เพชรบูรณ์

ปทิตตา สว่างวงศ์ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : นางสาวสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 17/16 ถ.เทศบาลพัฒนา ต.ในเมือง อ.เมือง เพชรบูรณ์ 67000 โทรศัพท์ : 056-725841โทรสาร...

ชัยทัศน์ อุ่นชู – เพชรบูรณ์

ชัยทัศน์ อุ่นชู การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : นายสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 289/5 ม.5 ต.น้ำชุน อ.หล่มสัก เพชรบูรณ์ 67110 โทรศัพท์ : 09-5646325โทรสาร...

ไทยถาวร โดยนายกู้เกียรติ เจริญศิริสุทธิกุล – เพชรบูรณ์

ไทยถาวร โดยนายกู้เกียรติ เจริญศิริสุทธิกุล การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 12 หมู่ 2 ถนนสระบุรี-หล่มสัก ตำบลสระกรวด อ.ศรีเทพ เพชรบูรณ์ 67170...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...