แท็ก แม่ฮ่องสอน

Tag: แม่ฮ่องสอน

ร้านรุ่งโรจน์การช่าง โดยไพโรจน์ คันธวงค์ – แม่ฮ่องสอน

ร้านรุ่งโรจน์การช่าง โดยไพโรจน์ คันธวงค์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 36/2 หมู่ที่ 5 ตำบลผาบ่อง อ.เมือง...

วิจิตรการช่าง โดยนายวิจิตร ธรรมเสนา – แม่ฮ่องสอน

วิจิตรการช่าง โดยนายวิจิตร ธรรมเสนา ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 24 หมู่ที่ 1 ถนนเขตเขลางค์ ตำบลเวียงใต้ อ.ปาย...

นิรันดร์อิฐบล๊อค โดยนางสอ้อน สุดสวาท – แม่ฮ่องสอน

นิรันดร์อิฐบล๊อค โดยนางสอ้อน สุดสวาท การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะ ประเภทธุรกิจ : การผลิตผลิตภัณฑ์คอนกรีต แร่อโสหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 111 หมู่ที่ 9 ตำบลแม่ลาน้อย อ.แม่ลาน้อย แม่ฮ่องสอน 58120 โทรศัพท์...

สัมพันธ์ไทยการ์ด สาขาแม่ฮ่องสอน – แม่ฮ่องสอน

สัมพันธ์ไทยการ์ด สาขาแม่ฮ่องสอน ผลิตกระดูกปุ่น ออสซิอิน ไขมัน ประเภทธุรกิจ : ผลิตกระดูกปุ่น ออสซิอิน ไขมันขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 138 หมู่ 8 ถ.ชม-แม่ฮ่องสอน ตำบลปางหมู อ.เมือง แม่ฮ่องสอน...

ร้านพัฒนพงค์ออโต้แอร์ โดยนายพัฒนพงค์ สืบพงศ์เอื้อ – แม่ฮ่องสอน

ร้านพัฒนพงค์ออโต้แอร์ โดยนายพัฒนพงค์ สืบพงศ์เอื้อ ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้ง เครื่องปรับอากาศขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 30/4 หมู่ที่ 12 ตำบลบ้านกาศ อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน...

เอ็ม แอนด์ วาย บิซิเนส – แม่ฮ่องสอน

เอ็ม แอนด์ วาย บิซิเนส ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : ห้างหุ้นส่วนจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 488 หมู่ที่ 1 ตำบลขุนยวม อ.ขุมยวม แม่ฮ่องสอน 58140...

ป.อลูมิเนียม โดยนางวชิราภรณ์ เกิ้งบุรี – แม่ฮ่องสอน

ป.อลูมิเนียม โดยนางวชิราภรณ์ เกิ้งบุรี ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 75 ถนนขุนลุมประพาส ตำบลจองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน...

ร้านจรัสการช่าง โดยนายจรัส ยาสุวรรณ์ – แม่ฮ่องสอน

ร้านจรัสการช่าง โดยนายจรัส ยาสุวรรณ์ ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 131 หมู่ที่ 8 ตำบลเวียงใต้ อ.ปาย แม่ฮ่องสอน...

ร้านพัฒนาโลหะ โดยนายสมพร สุทธิธรรม – แม่ฮ่องสอน

ร้านพัฒนาโลหะ โดยนายสมพร สุทธิธรรม ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 92 หมู่ที่ 6 ตำบลปางหมู อ.เมือง แม่ฮ่องสอน...

ร้านยูโอการช่าง โดยนายสุชาย เส็งกลิ่น – แม่ฮ่องสอน

ร้านยูโอการช่าง โดยนายสุชาย เส็งกลิ่น ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 254 หมู่ 12 ถนนแม่ฮ่องสอน-ปาย ตำบลปางหมู อ.เมือง...

ป.การช่าง โดยนายถวัลย์ ศรีคำวัง – แม่ฮ่องสอน

ป.การช่าง โดยนายถวัลย์ ศรีคำวัง การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 50/1 หมู่ที่ 3 ตำบลแม่สะเรียง อ.แม่สะเรียง แม่ฮ่องสอน 58110...

ชาตรีการช่าง โดยนายชาตรี ทัศเกตุ – แม่ฮ่องสอน

ชาตรีการช่าง โดยนายชาตรี ทัศเกตุ การหล่อหลอม การกลึงโลหะ ประเภทธุรกิจ : การหล่อหลอม การกลึงโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 8/9 ถนนศิริมงคล ตำบลจองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์ :...

ยุทธเครื่องเย็น โดยนายยงยุทธ คนองศรี – แม่ฮ่องสอน

ยุทธเครื่องเย็น โดยนายยงยุทธ คนองศรี ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ซ่อมเครื่องเรือนจากโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 88 ถนนสิงหนาทบำรุง ตำบลจองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์...

ประเสริฐการช่าง โดยนายเชิดชาย คำทา – แม่ฮ่องสอน

ประเสริฐการช่าง โดยนายเชิดชาย คำทา ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะ ประเภทธุรกิจ : ผลิต ติดตั้งประตูฯ ที่เป็นโลหะขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 9 ตำบลจองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน 58000 โทรศัพท์...

Most Read

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์

คูรุ่งเรือง โดยนายพานัส ธารธีรวัฒน์ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้างขนาดธุรกิจ : อื่นๆสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 325 หมู่ 1 ถนนขุนยม ตำบลนาปรัง อ.ปง พะเยา 56140 โทรศัพท์ :...

ทองไทยการพิมพ์ – กรุงเทพมหานคร

ทองไทยการพิมพ์ การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ ประเภทธุรกิจ : การพิมพ์ กิจการหนังสือพิมพ์ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัดสถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ที่ตั้ง : 391 ถ.ลาดหญ้า แขวงสมเด็จเจ้าพระยา เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600 โทรศัพท์ : 8614801-10โทรสาร :...

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค – กรุงเทพมหานคร

เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ มารีนสตีลเวิร์ค ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ประเภทธุรกิจ : ผลิตเครื่องเรือน เครื่องใช้ไม้ ขนาดธุรกิจ : บริษัทจำกัด สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 79/111 หมู่ 2 ถนนสามวา แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร 10510 โทรศัพท์ : 9568170-2 โทรสาร...

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ

ประดับพานิช โดยนายวิทยา โตประดับ การค้าวัสดุก่อสร้าง ประเภทธุรกิจ : การค้าวัสดุก่อสร้าง ขนาดธุรกิจ : อื่นๆ สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่ ที่ตั้ง : 46 ถ.ท่าเรือ-ท่าลาน ต.ท่าเรือ อ.ท่าเรือ พระนครศรีอยุธยา 13130 โทรศัพท์ : 035-341221 โทรสาร : n/a อีเมลล์ : n/a เว็บไซท์...