บริษัท เมชัวร์เร็กซ์ ประเทศไทย จำกัด

0
11

บริษัท เมชัวร์เร็กซ์ ประเทศไทย จำกัด
MEASUREX (THAILAND) LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเทียน ซิง กี, นายจันทแก้ว ขจรกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 232162
ทุนจดทะเบียน : 65000000
ประเภทธุรกิจ : ส่งออก ผลิตชิ้นส่วนอลูมิเนียมฉีดขึ้นรูป ผลิตภัณฑ์โลหะรวมทั้งชิ้นส่วนโลหะสำหรับผลิตภัณฑ์อิเล็กทรอนิกส์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 700/121 หมู่ 5 ต.คลองตำหรุ อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เมชัวร์เร็กซ์ ประเทศไทย จำกัด