ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีที.ซัพพลาย เซอร์วิส

0
13

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีที.ซัพพลาย เซอร์วิส
PTT.SUPPLY SERVICE LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายตะวัน เพ็ชรเขียว, นายมานิต จันทร์เลิศ, นางจำนงค์ จันทร์เลิศ, นายพรจน์ วัฒนเดช,
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 236151
ทุนจดทะเบียน : 300000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายและติดตั้งถังน้ำ ถังบำบัดน้ำเสียผลิตและจำหน่ายเหล็กดัด อลูมิเนียม
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 67/4 หมู่ 2 ต.หนองหอย อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50000
โทรศัพท์ : 0-1681-8449
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พีทีที.ซัพพลาย เซอร์วิส