ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอช.เค.สแตนเลส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอช.เค.สแตนเลส
Y.H.K.STAINLESS LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย อุตสาหกรรมขั้นมูลฐาน

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายบุญยืน ปิยะทวีทรัพย์, นายพิสัณห์ ยาวิลาศ, นางบุญนา ยาวิลาศ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 232261
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างทำของใช้ด้วยสแตนเลส (รับจ้าง)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 45/108 ซ.นำโชค 1 ถ.บางบอน 4 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2415-9686
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด วาย.เอช.เค.สแตนเลส