บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด

บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด
KARAT FAUCET CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวันชัย โตสมบุญ, นายสุทธิพันธ์ วัชโรภาส, นายอัครพงศ์ นิธยานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 27 เมษายน 2530
ทุนจดทะเบียน : 100000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตก๊อกน้ำและอุปกรณ์ประกอบเครื่องสุขภัณฑ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 888/156 อาคาร มหาทุนพลาซ่า ชั้น 15 ถ.เพลินจิต แขวง ลุมพินี เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : 0-2253-6786-8
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด