บริษัท ช.เกษมวงศ์ คอนเวเยอร์ จำกัด

บริษัท ช.เกษมวงศ์ คอนเวเยอร์ จำกัด
CHO. KASEMWONG CONVEYOR CO., LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชาตรี เกษมวงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 ตุลาคม 2545
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตอุปกรณ์เครื่องใช้ที่ทำด้วยเหล็ก ประกอบและติดตั้งรั้วเหล็ก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 2080/595 หมู่ 1 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270
โทรศัพท์ : 0-2278-1710
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ช.เกษมวงศ์ คอนเวเยอร์ จำกัด