บริษัท ทริปเปอร์ แม็กซ์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด

บริษัท ทริปเปอร์ แม็กซ์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด
TRIPLE MAX FURNITURE CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายธนปกรณ์ พึ่งบุญ ณ อยุธยา, นายวีระ ทรัพย์นิธิ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 2 กันยายน 2546
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างผลิตเฟอร์นิเจอร์,เครื่องเรือน,เครื่องครัวแล
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 10/30 หมู่ 5 ถ.เลียบคลองสี่วาพาสวัสดิ์ แขวง คอกกระบือ เขต เมือง สมุทรสาคร 74000
โทรศัพท์ : 0-3483-2001
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ทริปเปอร์ แม็กซ์ เฟอร์นิเจอร์ จำกัด