บริษัท ทองแสนสุข จำกัด

บริษัท ทองแสนสุข จำกัด
THONG SEN SUK COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวิรัตน์ ตันติพิวัฒนสกุล, นายประสาน ตันติพิวัฒนสกุล, นายประเสริฐ ตันติพิวัฒนสกุล, นายประวิทย์ ตันติพิวัฒนสกุล, นายพรหม เหล่าศิริพงศ์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 กันยายน 2516
ทุนจดทะเบียน : 20000000
ประเภทธุรกิจ : ปั๊มขึ้นรูป สกรู น็อต
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 21/1-2 ถ.สุขุมวิท แขวง ปากน้ำ เขต เมือง กระบี่ 81000
โทรศัพท์ : 0-2384-6702
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ทองแสนสุข จำกัด