บริษัท บางกอก พรีไซส์ โปรดักส์ จำกัด

บริษัท บางกอก พรีไซส์ โปรดักส์ จำกัด
BANGKOK PRECISE PRODUCTS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายพินิจ ชูติพงศ์, นายทองหล่อ สุขมหา, นายบรรเลง ศรนิล, นายประภัศร์ อัสสะรัตน์, นายยศ นิ่มสมบุญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 9 กุมภาพันธ์ 2532
ทุนจดทะเบียน : 4000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการผลิตวัสดุจำพวกโลหะ,พลาสติกทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 24/4 หมู่ 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
โทรศัพท์ : 0-2904-0414-5
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท บางกอก พรีไซส์ โปรดักส์ จำกัด