บริษัท พลอยโลหะกิจ จำกัด

บริษัท พลอยโลหะกิจ จำกัด
PLOY LOHAKIT CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายปัญญา งามสม, นายทองเจิม มุ่งคีมกลาง
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 กรกฎาคม 2538
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ขายหน้าแปลน
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 117 หมู่ 3 ต.ขนงพระ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
โทรศัพท์ : 0-4436-5182
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พลอยโลหะกิจ จำกัด