บริษัท พี แอนด์ พี อินดัสตรี สตีล โปรดักส์ จำกัด

บริษัท พี แอนด์ พี อินดัสตรี สตีล โปรดักส์ จำกัด
P & P INDUSTRY STEEL PRODUCTS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวณัฐชุตา พฤฒิพิสิฐชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 มกราคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตและจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะใช้ในการก่อสร้าง
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 24/40-41 ถ.ไทรน้อย ต.ไทรน้อย อ.ไทรน้อย จ.นนทบุรี 11150
โทรศัพท์ : (02)9225465
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท พี แอนด์ พี อินดัสตรี สตีล โปรดักส์ จำกัด