บริษัท ยามามูระ คอนสทรัคชั่น จำกัด

บริษัท ยามามูระ คอนสทรัคชั่น จำกัด
YAMAMURA CONSTRUCTION COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายริวอิจิ ยามามูระ, นางสาวมุกดา วงศ์จักร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 10 กรกฎาคม 2523
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบกิจการรับเหมาก่อสร้าง, ผลิตและส่งออกโครงสร้างชิ้นส่วนถังน้ำมันที่ทำด้วยเหล็ก
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 1543-1545 ถ.รามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : 0-2319-0691
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยามามูระ คอนสทรัคชั่น จำกัด