บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี ประเทศไทย จำกัด

บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี ประเทศไทย จำกัด
YAMAMOTO FOUNDRY (THAILAND) CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมาซะกะซึ ยามาโมโต้, นายโตโมฮิโกะ ยามาโมโต้, นายสุนัย ละอองศรี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 11 เมษายน 2539
ทุนจดทะเบียน : 30000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตชิ้นส่วน เหล็กหล่อ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 124/1 หมู่ 4 ต.บางพระครู อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา 13260
โทรศัพท์ : 0-3571-6540-1
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ยามาโมโต้ เฟาน์ดรี ประเทศไทย จำกัด