บริษัท วิศวกรรมอัลลอยแอนด์ซัพพลาย จำกัด

บริษัท วิศวกรรมอัลลอยแอนด์ซัพพลาย จำกัด
ENGINEERING ALLOY & SUPPLY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายณรงค์ จันทร์ดวง, นายโสภณ พรหมเกษตรินทร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 19 มีนาคม 2540
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับทำและออกแบบของที่เป็นอัลลอย
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 22 หมู่ 5 ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.ชัยนาท 17000
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท วิศวกรรมอัลลอยแอนด์ซัพพลาย จำกัด