บริษัท อเมริกัน อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด

บริษัท อเมริกัน อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด
AMERICAN INDUSTRIAL SUPPLIES CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสมคิด คัณธมาส, นายประพจน์ เตชะมานะพงษ์, นางวรรณา คัณธมาส
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 พฤษภาคม 2531
ทุนจดทะเบียน : 4300000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต จำหน่ายนำเข้าและส่งออกโซ่
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 3077/2 ถ.สุขุมวิท แขวง บางจาก เขต พระโขนง กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท อเมริกัน อินดัสเตรียล ซัพพลายส์ จำกัด