บริษัท เอส.ซี โลหะกิจ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด

บริษัท เอส.ซี โลหะกิจ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
S.C.LOHAKIT AND SUPPLY CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสุวรรณ์ แก้วนะ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 8 กุมภาพันธ์ 2543
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับหล่อโลหะ ทำแบบแม่พิมพ์งานหล่อ รับกลึงและเชื่อมโลหะทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 99/124 หมู่ 11 ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส.ซี โลหะกิจ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด