บริษัท เอส.เจ.เอ็ม.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท เอส.เจ.เอ็ม.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
S.J.M. INTERNATIONAL COMPANY LIMITED
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกวิณ ตรงนำชัย
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 22 มกราคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : นำเข้าและส่งออกและจำหน่ายและผลิตเครื่องมือ,เครื่องจักรกล เครื่องล้างจาน อุปกรณ์เครื่องครัวทุกชนิด เครื่องมือเครื่องใช้กับเคมีภัณฑ์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 7 ซ.จินดาถวิล ถ.พระรามที่ 4 แขวงมหาพฤฒาราม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส.เจ.เอ็ม.อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด