บริษัท ไทยชัวร์สกรีน จำกัด

บริษัท ไทยชัวร์สกรีน จำกัด
THAI SURE SCREEN CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชูศักดิ์ จิตต์กุศล, คุณหญิงนงเยาว์ จิตต์กุศล, นายชาญชัย เขื่องศิริกุล, นายชัชวาลย์ สิมะอารีย์, นายศุภชัย สิมะอารีย์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 มกราคม 2531
ทุนจดทะเบียน : 6000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตท่อสกรีนกรองน้ำ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 38/1 หมู่ 8 ถ.พิบูลสงคราม 22 ต.บางเขน อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 0-2526-5661
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทยชัวร์สกรีน จำกัด