บริษัท ไทยเบนกัน จำกัด

บริษัท ไทยเบนกัน จำกัด
THAI BENKAN CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมาซามิ ทาคาฮาชิ, นายโทรุ ซาซากิ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 5 สิงหาคม 2530
ทุนจดทะเบียน : 75010000
ประเภทธุรกิจ : การผลิตข้อต่อ,ข้องอ,ข้อลดขนาด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 58 หมู่ 13 ซ.วัดครุใน ถ.สุขสวัสดิ์ 70 แขวง บางครุ เขต พระประแดง สมุทรปราการ 10130
โทรศัพท์ : 0-2463-6235-7
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท ไทยเบนกัน จำกัด