ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีทเม็ททอล เวิลด์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีทเม็ททอล เวิลด์
SHEET METAL WORLD LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายดำรงค์ สุวัฒนมาลา, นางดวงใจ สุวัฒนมาลา
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 สิงหาคม 2547
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิต ให้บริการ ขายส่งและรับจ้างทำของประเภทโลหะต่างๆ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 220 ซ.สมเด็จพระเจ้าตากสิน 21 แขวง บุคคโล เขต ธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ชีทเม็ททอล เวิลด์