ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์ปิยา วู้ด 2000

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์ปิยา วู้ด 2000
PONGPIYA WOOD (2000) LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางบุญเรือง จำรูญพันธุ์, นายสงบ กระจ่างจันทร์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 18 กุมภาพันธ์ 2543
ทุนจดทะเบียน : 600000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างตกแต่งโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 41/1 หมู่ 2 ต.ม่วงเตี้ย อ.วิเศษชัยชาญ จ.อ่างทอง 14110
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด พงศ์ปิยา วู้ด 2000