ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เบญจา อิควิปเม้นท์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เบญจา อิควิปเม้นท์
SIAM BENJA EQUIPMENT LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายมณฑล นาคคีรี, นางเบญจมาพร นาคคีรี
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 3 สิงหาคม 2544
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : จำหน่ายปลีก-ส่ง โลหะทองเหลือง ทองแดงรับจ้างงานด้านโลหะทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 438/74 หมู่ 1 ต.บางบ่อ อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ 10560
โทรศัพท์ : 0-2749-1302-3
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด สยาม เบญจา อิควิปเม้นท์