ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สามารถรุ่งเรือง

0
11

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สามารถรุ่งเรือง
S.SAMART RUNGRUANG LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายสามารถ คำหงษา, นายสมบูรณ์ รักษาพล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 พฤศจิกายน 2539
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างปั๊มเหล็ก,กลึงโลหะ,ชิ้นงานโลหะต่าง ๆ (รับจ้างทำของ)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 586/125 หมู่ 2 หมู่บ้าน ซิตี้ วิลเลจ ถ.สุขุมวิท ต.บางปูใหม่ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0-2709-9198
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.สามารถรุ่งเรือง