ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.อ.สยามการช่าง

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.อ.สยามการช่าง
S.O. SIAM KANCHANG LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายอำนวย ข่าขันมาลี, นายดำรงค์ ศิริฟองนุกูล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 6 กันยายน 2533
ทุนจดทะเบียน : 300000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างทำเครื่องครัวสแตนเลส
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 18-22 ถ.สุขาภิบาล แขวงคลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.อ.สยามการช่าง