ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แพรกสาโลหะกิจ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แพรกสาโลหะกิจ
S.PRAKSA LOHAKIT LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวนันทนา วิวัฒน์พัฒนกุล, นายชัยวัฒน์ วิวัฒน์พัฒนกุล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 30 กันยายน 2535
ทุนจดทะเบียน : 200000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างทำเครื่องใช้ต่าง ๆ ที่ทำจากสังกะสีอะลูมิเนียม และแสตนเลส ทุกชนิดทุกประเภท
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 63/21-22 ถ.วุฒากาศ แขวงตลาดพลู เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 10600
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส.แพรกสาโลหะกิจ