ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โลหะและยานยนต์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โลหะและยานยนต์
S. METAL & VEHICLE LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นางสาวรัตนา สิงคิพร, นางประไพพร เจริญรัตตะวงศ์, นายภิญโญ รัตนดำรงภิญโญ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 20 พฤศจิกายน 2534
ทุนจดทะเบียน : 900000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างเชื่อมโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 34 ซ.หลังพิพิธภัณฑ์ ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
โทรศัพท์ : 0-7534-4190
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ส. โลหะและยานยนต์