ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.อี. แอนด์ กรกนก

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.อี. แอนด์ กรกนก
J.S.E. & KORNKANOK LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายเจิมศักดิ์ อิงไตรรัตน์, นางสุภา อิงไตรรัตน์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 26 มกราคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 500000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างปั๊ม เชื่อม กลึง พ่นสี โลหะทุกชนิด
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 35/62 หมู่ 1 ถ.สะแกงาม แขวง แสมดำ เขต บางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจ.เอส.อี. แอนด์ กรกนก