ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสาวนีย์ อิเลคทรอนิคส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสาวนีย์ อิเลคทรอนิคส์
SAOWANEE ELECTRONICS LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายกวี ตรีรัตน์, นางยุภา รมย์ละมูล
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 17 มิถุนายน 2541
ทุนจดทะเบียน : 1000000
ประเภทธุรกิจ : ประกอบโช๊ค บัดกรี เชื่อมแผ่นทองแดง บัดกรีปลั๊กสวิทซ์ (รับจ้าง)
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 799 หมู่ 4 ซ.สวัสดี 10 ถ.พุทธรักษา ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด เสาวนีย์ อิเลคทรอนิคส์