ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยรุ่งโลหะสินธุ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยรุ่งโลหะสินธุ์
THAIRUNG LOHASIN LTD.,PART.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายศิริชัย พงศ์ไพฑูรย์สิน, นายศิริพงศ์ พงศ์ไพฑูรย์สิน, นายวันชัย พงศ์ไพฑูรย์สิน
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 28 พฤษภาคม 2536
ทุนจดทะเบียน : 300000
ประเภทธุรกิจ : รับจ้างทำรถเข็นสแตนเลส ขายเครื่องใช้-อุปกรณ์ทำด้วยอลูมิเนียม-สแตนเลส
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 82/39 ถ.พัฒนาการ แขวงประเวศ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยรุ่งโลหะสินธุ์