ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเชนอินดัสตรี้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเชนอินดัสตรี้
THAI CHAIN INDUSTRY LIMITED PARTNERSHIP
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตภัณฑ์โลหะอื่น ๆ

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชัยวัฒน์ เอี่ยมวิริยะพงษ์, นายบุญเลิศ ประเสริฐกมลเทพ
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 14 กุมภาพันธ์ 2527
ทุนจดทะเบียน : 2000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตสายโลหะ นำเข้าสายโลหะจากต่างประเทศ นำเข้าวัตถุดิบ เคมีภัณฑ์ เพื่อผลิตสายโลหะ
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 24/23-24 หมู่ 6 ถ.สุขาภิบาล 1 แขวงบางบอน เขตบางบอน กรุงเทพมหานคร 10150
โทรศัพท์ : 0-2415-0547
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท ห้างหุ้นส่วนจำกัด ไทยเชนอินดัสตรี้