บริษัท เอส. ซี. พี. ไฟเบอร์กล๊าส จำกัด

บริษัท เอส. ซี. พี. ไฟเบอร์กล๊าส จำกัด
S.C.P. FIBERGLASS CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตอะไหล่ยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายชัยสิทธิ์ สิทธิ์อมรพร, นางเล็ก วรวิริยะประเสริฐ, นายกำชัย สิทธิ์อมรพร
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 231474
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตหลังคาไฟเบอร์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 192 หมู่ 1 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
โทรศัพท์ : 0-4337-9455-6
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท เอส. ซี. พี. ไฟเบอร์กล๊าส จำกัด