บริษัท แอล อาร์ เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด

บริษัท แอล อาร์ เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
L R K INTERNATIONAL CO.,LTD.
บริษัทผู้ผลิตและ/หรือ จัดจำหน่าย ผลิตอะไหล่ยานยนต์

ผลิตภัณฑ์ / ตราสินค้า :
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
รูป ผลิตภัณฑ์, แบรนด์, บริษัท
เจ้าของบริษัท/ฝ่ายการตลาด/ฝ่ายข้อมูล มีความสนใจที่จะลงโฆษณา ยี่ห้อสินค้า, ผลิตภัณฑ์, ตราสินค้า หรือปรับฐานข้อมูลให้ ล่าสุด ติดต่อสอบถามได้ที่อีเมล์ อีเมลล์
เลขทะเบียนนิติบุคคล : n/a
กรรมการบริษัท : นายวีระพงษ์ เลิศรุ่งเรืองกุล, นางอธิชา แก้วมุทิตานนท์
จดทะเบียนบริษัทเมื่อ : 231447
ทุนจดทะเบียน : 3000000
ประเภทธุรกิจ : ผลิตเบาะรถยนต์ รับซ่อมเบาะรถยนต์
ขนาดธุรกิจ : ขนาดใหญ่
สถานภาพกิจการ : ยังดำเนินกิจการอยู่
ที่ตั้ง : 849/52 ถ.พระราม 6 แขวง วังใหม่ เขต ปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทรศัพท์ : N/A
โทรสาร : n/a
อีเมลล์ : n/a
เว็บไซท์ : n/a
แผนที่เดินทางไปยังบริษัท บริษัท แอล อาร์ เค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด